LuatVietnam

Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?

Cập nhật 26/8/2022 | Đăng tải: LVN.5526

hoi Trần Mai Trang (Quảng Ninh)
Các bên trung gian không thu phí người tiêu dùng nên không có căn cứ nào để xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng do các bên này tổ chức.
Giá trị dịch vụ được khuyến mại trong chương trình khuyến mại của bên trung gian được xác định như thế nào?

luat Bộ Công Thương:

Pháp luật hiện hành về khuyến mại (Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) không có quy định về việc xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có quy định: "Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại".

Vì vậy, việc xác định giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại sẽ được căn cứ trên cơ sở giá của hàng hóa, dịch vụ đó và sẽ được xác định căn cứ theo các quy định của pháp luật về giá và pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành (nếu có).

Trong các trường hợp thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khuyến mại cho các dịch vụ của mình, việc xác định giá trị của dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử theo đó cũng có thể căn cứ theo các quy định của pháp luật về giá (giá thị trường, giá bán, giá thành, yếu tố hình thành giá...) và của pháp luật trong lĩnh vực trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử (nếu có).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Khuyến mại, khuyến mãi

otvet Chiết khấu thương mại trả cho cá nhân được hiểu là đã trừ thuế
otvet Nhiều thương nhân kết hợp khuyến mại, xác định giá trị khuyến mại như thế nào?
otvet Một đơn hàng có được áp dụng đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?
otvet Tặng phí vận chuyển khi mua hàng có được xem là khuyến mại?
otvet Ghi hàng tặng khuyến mại trên hóa đơn điện tử như thế nào?
otvet Giá trị dịch vụ khuyến mại được xác định theo cơ sở nào?
otvet Chủ sàn thương mại điện tử có được tung khuyến mại?
otvet Dịch vụ thanh toán và sàn thương mại điện tử được phép tung khuyến mại
otvet Xuất hàng khuyến mại cho các hộ khoán có phải trích nộp thuế?
otvet Hàng biếu tặng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào với thuế đầu ra
otvet Các khoản chiết khấu, khuyến mại có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Có được thuê đơn vị khác thực hiện thay thủ tục khuyến mại?
otvet Khoản chiết khấu bắt buộc ghi rõ trên hóa đơn
otvet Thận trọng khi dùng rượu bia làm quà khuyến mại
otvet Từ 1/8/2021, chiết khấu cho hộ khoán phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
otvet Tặng phiếu mua hàng online có phải đăng ký khuyến mại?
otvet Miễn đăng ký chương trình chiết khấu thương mại với Sở Công thương
otvet Xác định hạn mức khuyến mại của đại lý như thế nào?
otvet Đại lý có được quyền tự khuyến mại?
otvet Công ty hay nhà phân phối chịu trách nhiệm nộp thuế thay khi khuyến mại cho hộ kinh doanh?