LuatVietnam

blue-check Giải đáp các vướng mắc thường gặp về đăng ký và sử dụng HĐĐT loại mới

Thông báo số 8625/TB-CTTPHCM ngày 1/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 78/2021/TT-BTC (7 trang)
Posted: 20/6/2022 8:56:07 AM | Latest updated: 27/6/2022 1:21:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5481
LuatVietnam

Công văn giải đáp một số vướng mắc thường gặp trong quá trình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Theo đó, doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thành xong thủ tục chuyển đổi sang HĐĐT mẫu mới trước ngày 1/7/2022 vì kể từ 1/7/2022 các hóa đơn giấy, HĐĐT mẫu cũ đã hết giá trị sử dụng.

Từ thời điểm sử dụng HĐĐT mẫu mới, các hóa đơn giấy, HĐĐT mẫu cũ bắt buộc hủy bỏ và doanh nghiệp phải gửi thông báo hủy đến cơ quan thuế.

Khi có thay đổi ký hiệu của HĐĐT đã đăng ký sử dụng, doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin; tuy nhiên, khi muốn bổ sung thêm loại HĐĐT theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi thông tin hóa đơn theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành tại Phụ lục IA.

Doanh nghiệp có thể đồng thời sử dụng nhiều phần mềm hóa đơn của nhiều nhà cung cấp. Nếu có thay đổi hay bổ sung nhà cung cấp phần mềm hóa đơn cũng không cần thông báo thay đổi thông tin, trừ trường hợp việc thay đổi nhà cung cấp phần mềm hóa đơn dẫn đến thay đổi chữ ký số.

Trường hợp do thay đổi địa chỉ email trên tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT nên doanh nghiệp không nhận được các thông báo từ cơ quan thuế, doanh nghiệp buộc phải đăng ký lại thông tin email mới theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT .

Các chi nhánh, địa điểm kinh doanh,... nếu có trực tiếp bán hàng, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào và đăng ký khai, nộp thuế GTGT riêng thì bắt buộc phải đăng ký sử dụng HĐĐT riêng.

Công văn này còn có hướng dẫn thêm một số nội dung quan trọng như: chuẩn dữ liệu HĐĐT; cách ghi thuế GTGT trên hóa đơn; xuất HĐĐT khi trả lại hàng; xuất HĐĐT cho hàng xuất khẩu; xuất HĐĐT khi bán hàng có chiết khấu; xử lý HĐĐT bị sai sót;...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5481
Tệp đính kèm
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn