LuatVietnam

blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước

Công văn số 5253/BTTTT-CĐSQG ngày 22/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp dụng đơn giá, định mức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (2 trang)
Posted: 25/10/2022 10:14:26 AM | Latest updated: 28/10/2022 9:13:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5576
LuatVietnam

Theo Bộ Thông tin & Truyền thông, hiện nay, Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 và Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 3/10/2011 hướng dẫn xác định dự toán chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước chưa bị bãi bỏ hay thay thế nên vẫn đang còn hiệu lực áp dụng.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CPstatus2 và các Thông tư hướng dẫn thì chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ có thể được xác định theo một trong 05 phương pháp gồm: (1) phương pháp so sánh; (2) phương pháp chuyên gia; (3) phương pháp tính chi phí; (4) báo giá thị trường; (5) kết hợp các phương pháp.

Đối với khoản chi phí chung, theo hướng dẫn tại Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT nêu trên thì chi phí chung được tính bằng 65% của giá trị phần mềm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5576

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục
blue-check Sản phẩm, dịch vụ phần mềm vẫn đang thuộc diện không chịu thuế GTGT
blue-check Thay mới chỉ tiêu thống kê ngành viễn thông và công nghệ thông tin
blue-check Thay mới chế độ báo cáo thống kê định kỳ dành cho doanh nghiệp viễn thông và CNTT
blue-check Các tài liệu đo kiểm được dùng để công bố hợp quy sản phẩm CNTT
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Dịch vụ phần mềm nào được miễn thuế GTGT?
blue-check Đề án xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giai đoạn 2022-2025
blue-check Chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ (Anti-DDosS)
blue-check Thay mới Danh mục sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Ngày 10/10 được chọn làm Ngày chuyển đổi số quốc gia