LuatVietnam

blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê

Công văn số 9517/BTC-TCT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn điện tử (3 trang)
Posted: 21/9/2022 9:16:42 AM | Latest updated: 23/9/2022 2:33:54 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5542
LuatVietnam

Theo Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT bằng phương thức khấu trừ và đã chuyển đổi áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì khi xuất khẩu hàng hóa, kể cả gia công xuất khẩu đều sử dụng hóa đơn GTGT điện tử để lập và giao khách hàng.

Việc lập bảng kê kèm theo HĐĐT được sử dụng cho một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù được cung ứng theo kỳ nhất định như: điện, nước, viễn thông, công nghệ thông tin, bưu chính, chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... Các trường hợp này trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ và được liệt kê danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra trên bảng kê. Hóa đơn phải ghi rõ "kèm bảng kê số..., ngày... tháng... năm".

Ngoài ra, lưu ý thêm, trên bảng kê phải có tên, MST, địa chỉ của người bán, ngày lập, tên, chữ ký của người lập và phải ghi rõ "thuế suất GTGT", "tiền thuế GTGT" nếu người bán nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Về thời hạn bắt buộc áp dụng HĐĐT, được thực hiện theo lộ trình từ tháng 11/2021 cho 6 tỉnh, thành đầu tiên và từ tháng 4/2022 cho 57 tỉnh, thành khác (Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5542

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Không bắt buộc lập biên bản ghi nhận sai sót khi xuất HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử