LuatVietnam

blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Công văn số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (3 trang)
Posted: 21/6/2022 2:44:19 PM | Latest updated: 30/6/2022 2:27:38 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Văn bản trả lời một số vướng mắc liên quan đến việc phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP, bao gồm:

1. Việc lập và giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm

2. Việc giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm

3. Xây dựng cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

4. Trình tự ban hành danh mục loại dự án đầu tư áp dụng cơ chế đặc thù

5. Thẩm quyền ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước