LuatVietnam

blue-check Giải pháp tăng cường PCCC cho các cơ sở hoạt động từ trước năm 2001 (tại Hà Nội)

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10status2 có hiệu lực (17 trang)
Posted: 19/7/2022 1:56:28 PM | Latest updated: 22/7/2022 1:52:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5502
LuatVietnam

Nghị quyết quy định trách nhiệm cải tạo, di dời các cơ sở, công trình, nhà kho... trên địa bàn TP. Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10status2 có hiệu lực (ngày 4/10/2001) nhưng không đảm bảo yêu cầu PCCC.

Theo đó, đối với các cơ sở là nhà chung cư, nhà tập thể không đảm bảo an toàn cháy, nổ thì chủ đầu tư, ban quản trị phải thực hiện một, một số giải pháp kỹ thuật bổ sung, tăng cường về PCCC theo Phụ lục 01 Nghị quyết này.

Đối với các cơ sở di tích, lịch sử, văn hóa cần bảo tồn về cảnh quan, kiến trúc, kết cấu nhưng không đảm bảo an toàn cháy, nổ thì phải thực hiện một, một số giải pháp kỹ thuật bổ sung, tăng cường về PCCC theo Phụ lục 02.

Đối với các cơ sở khác, chủ đầu tư phải thực hiện một, một số giải pháp kỹ thuật bổ sung, tăng cường về PCCC theo Phụ lục 03.

Riêng các nhà kho, nhà xưởng chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ... ở trong khu dân cư, nơi đông người nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC thì chủ cơ sở có trách nhiệm xây dựng phương án di dời, thời hạn di dời trong vòng 24 tháng kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022 và thay thế Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5502

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phòng cháy chữa cháy

blue-check Hộ sản xuất kinh doanh tại Hà Nội sẽ phải mở “lối thoát nạn thứ 2” để PCCC
blue-check Giải pháp tăng cường PCCC cho các cơ sở hoạt động từ trước năm 2001 (tại Hà Nội)
blue-check Công trình trường học chỉ được thiết kế phòng học từ tầng 4 trở xuống
blue-check Bãi bỏ các thủ tục kiểm định phương tiện PCCC
blue-check Giải đáp về yêu cầu kỹ thuật đối với giải pháp PCCC cho công trình
blue-check Công trình tại Việt Nam có được thiết kế PCCC theo tiêu chuẩn nước ngoài? English attachment
blue-check Thay mới quy trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC (áp dụng nội bộ trong Công an nhân dân)
blue-check [Tp. HCM] Năm 2022 sẽ tăng cường thanh tra cháy, nổ đối với trung tâm thương mại, siêu thị
blue-check Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy
blue-check Điều kiện đảm bảo an toàn cháy nổ đối với nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Quy chuẩn về phương tiện phòng cháy và chữa cháy
blue-check Yêu cầu thiết kế PCCC đối với nhà chung cư hỗn hợp
blue-check Lưu ý về số tầng tối đa đối với công trình trường học
blue-check Về thiết kế PCCC cho công trình trường mầm non
blue-check Khẩn trương trang bị phương tiện PCCC theo quy định mới English attachment
blue-check Chế độ bồi dưỡng, trợ cấp dành cho nhân viên PCCC từ 15/8/2021 English attachment
blue-check Các nguyên tắc PCCC phải tuân thủ khi sử dụng nhà ở làm văn phòng hay ĐĐKD
blue-check Quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check Thay mới nhiều thủ tục về kiểm định, thẩm duyệt phương án PCCC
blue-check Xin chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự phải xuất trình tài liệu PCCC