LuatVietnam

Lược đồ | GIảm 2% thuế GTGT 2023

Tổng số 21 bản ghi | Cập nhật đến: 27-Sep-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/6/2023 Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ 1/7/2023 English attachment
(Nghị định số 44/2023/NĐ-CP)

Nghị định này quy định chính sách giảm 2% thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm 2023 (từ 1/7 - 31/12/2023) dành cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất GTGT với thuế suất 10%. Xem thêm

Theo đó, các hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất GTGT 10% nếu nằm ngoài Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế ban hành tại Phụ lục I, II, III Nghị định này đều được giảm 2% thuế GTGT, tức được xuất hóa đơn với thuế suất GTGT 8%.

Riêng những cơ sở kinh doanh đang tính nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu thì trên hóa đơn được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 1/7/2023, nếu doanh nghiệp đã lỡ xuất hóa đơn với thuế suất chưa giảm thì được điều chỉnh hoặc thay mới hóa đơn theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh/thay thế, bên bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Ngoài ra, lưu ý, doanh nghiệp phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định này cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 19/7/2023 Hàng hóa nào được áp dụng thuế suất GTGT 8% từ 1/7/2023?
(Công văn số 52179/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty đang kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10% nếu không thuộc các loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất GTGT 8% trong thời gian từ 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 16/8/2023 Kim loại không được áp dụng thuế suất GTGT 8%
(Công văn số 4259/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thuộc nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, khi nhập khẩu hàng hóa là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, doanh nghiệp không được kê khai áp dụng thuế suất GTGT 8%.

blue-check 16/8/2023 Hóa chất cơ bản được áp dụng thuế suất GTGT 8%
(Công văn số 4260/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP, sản phẩm hóa chất thuộc nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%. Xem thêm

Tuy nhiên, hóa chất cơ bản (mã ngành 2011) không thuộc nhóm hàng sản phẩm hóa chất nên vẫn được giảm thuế GTGT.

blue-check 16/8/2023 Thiết bị điện tử chuyên dùng không được áp dụng thuế suất GTGT 8%
(Công văn số 4262/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP và không được giảm thuế GTGT (từ 10% xuống 8%). Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc trong việc xác định mặt hàng nhập khẩu là thiết bị điện tử chuyên dùng để kê khai thuế GTGT thì cần liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ Thông tin & Truyền thông) để được hướng dẫn cụ thể.

blue-check 4/8/2023 Phí quảng cáo có được áp dụng thuế suất GTGT 8% từ 1/7/2023?
(Công văn số 56947/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với dịch vụ quảng cáo nếu đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất 8% trong thời gian từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu là dịch vụ thiết kế, tạo không gian và thời gian quảng cáo trên internet thuộc Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì dịch vụ này không được áp dụng thuế suất GTGT 8%.

blue-check 1/8/2023 Thiết bị điện tử gia dụng: loại nào được giảm 2% thuế GTGT?
(Công văn số 4020/TCHQ-TXNK)

Để xác định sản phẩm nhập khẩu có phải là thiết bị điện tử gia dụng làm cơ sở hưởng chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu doanh nghiệp căn cứ quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTTstatus2 . Xem thêm

Theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CPstatus2 và Thông tư số 09/2013/TT-BTTTTstatus2 thì: "Thiết bị điện tử gia dụng là thiết bị điện tử dùng trong các hoạt động của gia đình. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, lò vi sóng".

Tổng cục Hải quan cho rằng, để xác định một sản phẩm có phải là thiết bị điện tử gia dụng theo pháp luật về công nghệ thông tin thì trước hết cần phải xem xét, đánh giá các thiết bị này có phải là thiết bị điện tử hay không.

Thiết bị điện tử được hiểu là những thiết bị có cấu tạo cơ bản bao gồm các linh kiện bán dẫn và các mạch điện tử tích hợp, hoạt động theo các nguyên lý điều khiển của mạch điện tử.

THAM KHẢO
blue-check 27/9/2023 Linh kiện điện tử không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 5003/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT (tham khảo Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP) . Xem thêm

Về mã HS nêu ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP thì chỉ để tra cứu, việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu phải thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

blue-check 27/9/2023 Thiết bị điện tử chuyên dùng không được giảm 2% thuế GTGT
(Công văn số 5004/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại Mục IV và Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, hàng hóa là thiết bị điện tử chuyên dùng, phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử thuộc đối tượng không được giảm 2% thuế GTGT. Xem thêm

Tổng cục Hải quan cũng đã có Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 hướng dẫn việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT đối với thiết bị điện tử chuyên dùng. Theo đó, nếu doanh nghiệp có vướng mắc trong việc xác định hàng hóa là thiết bị điện tử chuyên dùng để khai thuế GTGT thì cần liên hệ với Bộ Thông tin & Truyền thông để xin hướng dẫn.

blue-check 27/9/2023 Các sản phẩm hóa chất không được áp dụng thuế suất GTGT 8%
(Công văn số 5005/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến việc áp dụng thuế suất GTGT 8% (giảm 2%) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP đối với sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại Công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023. Theo đó, "hóa chất cơ bản" được giảm thuế GTGT, tuy nhiên "sản phẩm hóa chất" thì không được giảm. Xem thêm

Về mã HS, theo hướng dẫn tại Công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 thì mã HS nêu ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP chỉ có giá trị để tra cứu; việc xác định mã số HS của hàng hóa thực tế nhập khẩu phải thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa của pháp luật hải quan.

blue-check 26/9/2023 Máy ép tự động có được hưởng thuế suất 8%?
(Công văn số 4991/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại mục IV Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, hàng hóa là thiết bị điện tử chuyên dùng không được áp dụng thuế suất GTGT 8%. Xem thêm

Theo đó, trường hợp mặt hàng Máy ép tự động tạo hình bột kim loại được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì không được áp dụng thuế suất GTGT 8%, phải áp dụng thuế suất 10%.

blue-check 31/8/2023 Chính sách giảm thuế GTGT hàng nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn nào? English attachment
(Công văn số 4592/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại Công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023. Xem thêm

Riêng giảm thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm kim loại đúc sẵn đã hướng dẫn tại Công văn số 4259/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023.

blue-check 28/8/2023 "Môi giới hàng hóa" không được áp dụng thuế suất GTGT 8%
(Công văn số 62874/CTHN-TTHT)

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, dịch vụ môi giới hàng hóa (mã ngành cấp 7: 6612002) thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, vì vậy không được áp dụng thuế suất GTGT 8% kể từ ngày 1/7/2023.

blue-check 25/8/2023 Máy gia công kim loại có được giảm thuế GTGT trong năm 2022 và 2023?
(Công văn số 4459/TCHQ-TXNK)

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng máy gia công kim loại vào năm 2022 thì áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và hướng dẫn tại Công văn số 2504/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2023. Theo đó, nếu mặt hàng máy gia công kim loại được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 và không được giảm 2% thuế GTGT, phải áp dụng thuế suất 10%. Xem thêm

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng máy gia công kim loại vào năm 2023 (từ 1/7/2023 đến 31/12/2023) thì áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023.

blue-check 25/8/2023 Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện được áp dụng thuế suất 8%
(Công văn số 62662/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ lắp đặt hệ thống điện có mã sản phẩm 4321 (theo hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam) đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% kể từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023.

blue-check 15/8/2023 Xác định hàng hóa được áp dụng thuế suất GTGT 8% như thế nào?
(Công văn số 59256/CTHN-TTHT)

Trường hợp Công ty kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10% nếu không thuộc hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu thuộc hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì không được áp dụng thuế suất 8%.

blue-check 1/8/2023 Gia công cơ khí có được áp dụng thuế GTGT 8% từ 1/7/2023?
(Công văn số 55522/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại thuộc mã ngành 2592 (theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg) đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% trong thời gian từ 1/7/2023 - 31/12/2023.

blue-check 4/7/2023 Phí đường bộ cũng được giảm 2% thuế GTGT kể từ 1/7/2023
(Công văn số 7024/BGTVT-TC)

Văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam triển khai việc giảm thuế GTGT trong giá vé thu phí đường bộ theo quy định của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP .

blue-check 16/6/2023 Ngành Thuế đang dọn đường cho việc lập HĐĐT theo thuế suất 8% kể từ 1/7/2023
(Thông báo số 426/TB-TCT)

Theo thông báo của Tổng cục Thuế, các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT cần chuẩn bị sẵn sàng việc nâng cấp phần mềm lập HĐĐT và biểu mẫu kê khai thuế GTGT để có thể áp dụng ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định giảm thuế GTGT năm 2023 (dự kiến có hiệu lực từ 1/7 - 31/12/2023).

blue-check 17/5/2023 Giảm thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm 2023 English attachment
(Thông báo số 2298/TB-TTKQH)

Theo thông báo này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2023 được thực hiện như quy định của năm 2022 tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 . Xem thêm

Thời gian áp dụng giảm thuế GTGT năm 2023 là từ 1/7/2023 đến 31/12/2023.

Dự án Nghị quyết về giảm thuế GTGT năm 2023 sẽ được bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 5 và trình Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự thủ tục rút gọn.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 23/6/2023 [Dự thảo] Nghị định giảm thuế GTGT năm 2023
(Dự thảo số DT-/2023/NĐ-CP)

Đây là Dự thảo Nghị định giảm thuế GTGT của năm 2023, áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 10% được bán ra trong thời gian từ ngày 1/7 - 31/12/2023. Xem thêm

Tuy nhiên, một số mặt hàng, dịch vụ không được giảm thuế GTGT theo Nghị định này bao gồm:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm Nghị định này.

Việc giảm thuế GTGT được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Doanh nghiệp phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm Nghị định này cùng với Tờ khai thuế GTGT.