LuatVietnam

red-check Giảm 2% thuế GTGT từ tháng 2 đến hết năm 2022 English attachment

Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (163 trang)
Posted: 9/2/2022 7:12:43 AM | Latest updated: 27/8/2022 9:08:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5386 | Vietlaw: 547
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách miễn, giảm thuế năm 2022, bao gồm:

(i) giảm 2% thuế GTGT cho nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%;

(ii) giảm trừ thuế TNDN thông qua việc cho hạch toán khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch.

Theo đó, cần lưu ý, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ không được giảm 2% thuế GTGT, chẳng hạn như: viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh BĐS hay hàng chịu thuế TTĐB. Chi tiết xem tại các Phụ lục I, II, III Nghị định này.

Việc giảm thuế GTGT sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm 2% thuế GTGT bắt buộc phải lập riêng hóa đơn và tại cột "Thuế suất thuế GTGT" ghi là 8%.

Doanh nghiệp cần phải kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT năm 2022 (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV Nghị định này) cùng với Tờ khai thuế GTGT.

Chính sách giảm thuế GTGT tại Nghị định này sẽ áp dụng từ 1/2 - 31/12/2022.

Riêng chính sách giảm trừ thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ phòng chống dịch sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5386

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND15-28012022CP[EN].pdf

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 21-Nov-2022

Dòng thời gian

Chính sách thuế

blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment