LuatVietnam

blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment

Công văn số 4964/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hủy tạm hoãn xuất cảnh (3 trang)
Posted: 27/12/2022 10:24:22 AM | Latest updated: 6/1/2023 9:53:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5617 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Căn cứ khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Tổng cục Hải quan cho rằng cơ quan Hải quan có thể áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nợ thuế.

Biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện pháp luật chỉ được xem xét hủy bỏ khi doanh nghiệp bị cưỡng chế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (điểm c khoản 2 Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Về trường hợp doanh nghiệp được khoanh nợ tiền thuế, mặc dù khoản 5 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cho phép chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế; tuy nhiên, biện pháp "tạm hoãn xuất cảnh" không thuộc các biện pháp cưỡng chế thuế được nêu tại Điều 125 Luật Quản lý thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5617

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4964_22112022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Các trường hợp cơ quan Thuế sẽ phải bồi thường thiệt hại
blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn
blue-check Lưu ý các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn
blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn
blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023
blue-check Năm 2023, ngành Thuế sẽ quản lý chặt hóa đơn để chống buôn lậu và trốn thuế
blue-check Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023 English attachment
blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế
blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra