LuatVietnam

blue-check Giảm lãi suất tái chiết khấu và cho vay qua đêm kể từ 15/3/2023 English attachment

Quyết định số 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (1 trang)
Posted: 15/3/2023 8:46:59 AM | Latest updated: 16/3/2023 2:57:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5657
LuatVietnam

Kể từ ngày 15/3/2023, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng đều sẽ được giảm 1%/năm. Cụ thể, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% xuống còn 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm giảm từ 7,0% xuống còn 6,0%/năm.

Riêng lãi suất tái cấp vốn vẫn áp dụng mức 6,0%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023 và thay thế Quyết định số 1809/QĐ-NHNNstatus1 ngày 24/10/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5657

Tệp đính kèm

enflag wordicon QD313_14032023NHNN[VLO].docx

Dòng thời gian

Lãi suất

blue-check Giảm lãi suất tái chiết khấu và cho vay qua đêm kể từ 15/3/2023 English attachment
blue-check Giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND còn 5%/năm English attachment
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 là 4,19%/năm English attachment
blue-check Năm 2023, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên 5%/năm English attachment
blue-check Nâng mức trần lãi suất gửi tiết kiệm dưới 6 tháng lên 6%/năm English attachment
blue-check Các Ngân hàng thương mại sẽ phải đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment