LuatVietnam

blue-check Giảm lãi suất tiền gửi của công ty tài chính xuống còn 0,5%/năm English attachment

Quyết định số 578/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2 trang)
Posted: 3/4/2023 9:48:13 AM | Latest updated: 4/4/2023 11:33:37 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5670 | Vietlaw: 605
LuatVietnam

Quyết định này đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước từ 0,8% xuống còn 0,5%/năm đối với tiền gửi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2023 và thay thế Quyết định số 1350/QĐ-NHNN ngày 06/8/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 3-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5670

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian