LuatVietnam

Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?

Cập nhật 25/8/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Hồ Ân
Tôi (nam) sinh tháng 12.1973. Giáo viên công tác ở vùng núi đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 9.2022 được 28 năm và công tác vùng có hệ số 0.7 được 20 năm. Tôi có thể xin nghỉ hưu trước tuổi 10 năm có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Trường hợp của bạn đọc không đủ điều kiện về hưu trước tuổi 10 năm.

Về cách tính chế độ hưu khi nghỉ trước tuổi theo quy định, năm 2022 lao động nam đủ 60 năm 6 tháng tuổi đời và đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm thì tỉ lệ hưởng lương hưu là 75% (tỉ lệ hưởng tối đa). Cứ mỗi năm về hưu trước tuổi bị trừ 2%. Số năm tham gia bảo hiểm xã hội còn thiếu chưa đủ 35 năm, mỗi năm trừ 2%.

Tỉ lệ hưởng lương hưu của bạn đọc được tính tùy thuộc vào năm nghỉ hưu và số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc có thể tham khảo quy định về tuổi nghỉ hưu từ 1.1.2021 tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?
otvet Nghỉ hưu phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH