LuatVietnam

Giáo viên có được phép bán hàng đa cấp?

Cập nhật 28/7/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Lê Hoa
Tôi là giáo viên trường cấp hai công lập, gần đây, nhóm bạn rủ bán thực thẩm chức năng bằng hình thức đa cấp để kiếm thêm thu nhập.
Chồng tôi là cán bộ, không đồng ý cho vợ tham gia vì sợ ảnh hưởng công việc và vi phạm quy định về những điều giáo viên không được làm. Xin hỏi luật sư, tôi có bị cấm tham gia bán hàng đa cấp?

luat Luật sư Võ Đan mạch - Công ty Luật TNHH MTV TA PHA:

Điều 28 Nghị định 40/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2023/NĐ-CP) quy định, những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp gồm: cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về một số tội danh; người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam gắn với doanh nghiệp mà người đó tham gia bán hàng đa cấp...

Theo thông tin cung cấp, chị là giáo viên cấp hai trường công lập nên được xem là viên chức, không phải công chức. Bởi, trường trung học cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Viên chức 2010, thì viên chức không được làm những việc sau:

- Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

- Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

- Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

- Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

- Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, pháp luật hiện hành không có quy định về việc cấm viên chức tham gia bán hàng đa cấp. Do đó, chị có thể tham gia bán hàng một cách bình thường.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm