LuatVietnam

Giấy khai sinh điện tử chỉ được áp dụng sau khi hoàn thành số hóa sổ hộ tịch

Cập nhật 10/9/2022 | Đăng tải: LVN.5536

hoi ang Văn Đức (Lâm Đồng)
Đề nghị xem xét thêm đối tượng cấp giấy khai sinh bản điện tử là người có giấy khai sinh và đăng ký khai sinh trước năm 2016.
Cũng đề nghị thêm một số nội dung trong bản điện tử Giấy khai sinh như: Thông tin cá nhân (thông tin tư pháp cơ bản), số định danh cá nhân, nơi thường trú và nơi ở hiện tại của cha mẹ, gia đình người được khai sinh, nơi sinh, ảnh và sinh trắc học đối với ai vì lý do đặc biệt không thể đi làm Căn cước công dân mà muốn đăng ký khai sinh bản điện tử, thông tin về tiền án tiền sự, thông tin về khuyết tật...

luat Bộ Tư pháp:

Nhằm tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch, phục vụ yêu cầu xây dựng Chính phủ số, công dân số, Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 4/1/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (có hiệu lực từ ngày 18/2/2022) đã quy định "đón đầu" về việc cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch (trong đó có Giấy khai sinh) nếu người dân có yêu cầu.

Quy định này sẽ được thực hiện khi các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong cả nước hoàn thành xong việc số hóa Sổ hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử vận hành thống nhất, kết nối, khai thác được dữ liệu công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bản điện tử Giấy khai sinh nêu trên đã bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định của Luật Hộ tịch như: Thông tin của người được đăng ký khai sinh (họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch); thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh (họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú); số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hộ tịch

otvet Trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu?
otvet Từ 1/7/2022, được nộp thẻ CCCD thay sổ hộ khẩu khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
otvet Chỉ có thể tra cứu "số định danh" tại công an xã nơi thường trú
otvet Giấy khai sinh điện tử chỉ được áp dụng sau khi hoàn thành số hóa sổ hộ tịch
otvet Mất bản gốc giấy khai sinh phải đăng ký lại
otvet Thủ tục chỉnh sửa thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu dân cư
otvet Có được đăng ký thường trú tại nơi ở nhờ?
otvet Có thể xin giấy xác nhận thông tin cư trú để thay sổ hộ khẩu
otvet Các trường hợp phải khai báo tạm vắng từ 2022
otvet Không còn sổ hộ khẩu vẫn có thể làm căn cước công dân
otvet Có được cấp căn cước công dân ngoài giờ hành chính?
otvet Đã có thể đăng ký tạm trú online
otvet Thủ tục đổi tên khai sinh
otvet Trường hợp nào phải khai báo tạm trú khi đến địa phương khác?
otvet Cách tra cứu thông tin cá nhân bằng thẻ căn cước
otvet CMND sẽ hết giá trị khi đã có thẻ căn cước
otvet Các địa chỉ tiếp nhận phản ánh về tiến độ cấp thẻ căn cước
otvet Sử dụng CMND đã hết hạn sẽ bị phạt đến 500.000 đồng
otvet Công an được quyền kiểm tra cư trú đột xuất (không cần báo trước)
otvet Có thể xin đổi lại thẻ căn cước nếu bị nhầm nơi khai sinh