LuatVietnam

Giấy nghỉ hưởng BHXH nếu cấp sau khi khỏi Covid-19 có hợp lệ?

Cập nhật 1/6/2022 | Đăng tải: LVN.5465

hoi Phạm Thanh
Trong tháng 4, tôi mắc COVID-19, phải nghỉ việc và điều trị tại nhà trong thời gian 7 ngày. Sau khi kết thúc điều trị, tôi và công ty chưa thống nhất về các loại giấy tờ cần nộp. Nên tôi chỉ xin giấy "Quyết định cách ly" và "Giấy hoàn thành cách ly".
Đầu tháng 5, công ty yêu cầu "Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH". Tôi có ra trạm y tế phường xin thì bên phía phường cấp cho tôi có ngày kí là sau khi tôi khỏi COVID-19. Sau khi nộp lên, công ty báo BHXH trả lại yêu cầu cấp ngày bắt đầu bị cách ly nhưng khi ra trạm xin lại thì bên phía trạm chỉ đóng dấu cấp lại không cấp đúng ngày đó.
Vậy làm sao để tôi được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian mắc COVID-19?

luat BHXH TP. Hà Nội:

Tại Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 10.3.2022 của UBND TP. Hà Nội về việc hướng dẫn các thủ tục hành chính, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà đã quy định rõ trình tự các bước để người dân có thể làm thủ tục khai báo y tế, đăng ký nhu cầu cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH (nếu có nhu cầu) tại Bước 1 cũng như quy định về trách nhiệm của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong việc ký giấy nghỉ hưởng BHXH cho người mắc COVID-19 tại nhà, có nhu cầu đã đăng ký trong thời gian 7 ngày tại Bước 2.

Theo Công văn số 415/SYT-NVY ngày 24.1.2022 của Sở Y tế TP.Hà Nội về việc hướng dẫn hồ sơ quản lý theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 trong đó có quy định việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cách ghi nội dung giấy nghỉ việc hưởng BHXH được thực hiện theo Thông tư số 56/2017/TT-BHYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, cụ thể:

Đối với người nhiễm COVID-19 là người lao động điều trị tại nhà: Trạm Y tế nơi quản lý, điều trị bệnh nhân có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu tại Phụ lục 7 Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Đối với người nhiễm COVID-19 là người lao động điều trị tại Trạm Y tế lưu động (cơ sở thu dung): Trạm Y tế nơi có Trạm Y tế lưu động (cơ sở thu dung) thì y, bác sĩ được phân công trực tiếp chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 ký xác nhận vào vị trí "người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh", đơn vị chủ quản là Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn ký đóng dấu.

Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp chưa đúng mẫu, lệch ngày cấp..., thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại mục a, khoản 5, Điều 26 của Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Như vậy, để được giải quyết chế độ nghỉ ốm hưởng BHXH đối với người lao động mắc COVID-19, bạn cần có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do Trạm Y tế nơi quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 cấp theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Xem thêm

Covid-19