LuatVietnam

Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?

Cập nhật 12/1/2023 | Đăng tải: LVN.5622

hoi Nguyễn Thị Như Quỳnh (Quảng Ngãi)
Thứ 7 và Chủ nhật các bệnh viện không khám bệnh, vậy Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của người lao động được cấp vào những ngày này thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính; Khoản 10 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định cơ sở y tế có thể tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ nhưng phải thông báo cho tổ chức BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời phải bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn trước khi thực hiện khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ. 

Do đó, nếu cơ sở nơi người lao động khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định nêu trên thì Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được cấp đối với người lao động vẫn có giá trị làm căn cứ để xem xét giải quyết hưởng chế độ BHXH.

Tại Khoản 1 Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH là: Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Tại Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần, cụ thể như sau:

- Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

- Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Tại Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động phụ thuộc vào thời gian điều trị theo chỉ định của y, bác sĩ ghi trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và thời gian người lao động thực tế nghỉ việc tại đơn vị do ốm đau. Nếu ngày thứ 7, Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần của đơn vị nơi người lao động làm việc, người lao động nghỉ việc do ốm đau thông thường trùng với những ngày này thì không được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?
otvet Những trường hợp được rút BHXH một lần dù đóng trên 20 năm
otvet Số năm đóng BHXH vượt mức khi tính hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Lương hưu tháng 1 và 2/2023 sẽ được trả trước tết
otvet Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi chuyển công tác, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ở đâu?
otvet Không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc vẫn có để tham gia BHXH tự nguyệnđể hưởng hưu trí và tử tuất
otvet Người lao động có được tự làm thủ tục giảm đóng trùng BHXH?
otvet Người lao động có được rút BHXH một lần nếu công ty còn nợ tiền BHXH?
otvet Có được hưởng trợ cấp tuất khi anh/chị/em qua đời?
otvet Có thể ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần
otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để nâng mức lương hưu
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu