LuatVietnam

Giấy phép lắp biển quảng cáo có thời hạn bao lâu?

Cập nhật 13/9/2023 | Đăng tải: LVN.5784

hoi Nguyễn Tường Tính (Đà Nẵng)
Thời hạn xin giấy phép lắp biển quảng cáo chỉ trong 1 năm nên sau mỗi năm phải xin phép lại từ đầu. Mỗi năm công ty của tôi lắp cả ngàn biển quảng cáo nên nếu phải xin phép lại từ đầu, con số có thể lên tới cả trăm ngàn bảng.
Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn phương pháp giải quyết tối ưu hơn với trường hợp công ty tôi.

luat Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo quy định về các trường hợp phải xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, trong đó không có quy định về thời hạn xin giấy phép xây dựng bảng quảng cáo.

Bên cạnh đó, khi thực hiện nội dung quảng cáo trên bảng, biển quảng cáo (dán, vẽ, in bạt hiflex), người thực hiện quảng cáo phải thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 27 Luật Quảng cáo và không quy định về thời hạn thực hiện trên bảng quảng cáo.

Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương quy định tại Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn về thời hạn thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo để kiểm soát nội dung quảng cáo tránh trường hợp nội dung trên bảng, biển quảng cáo bạc màu, rách do thời tiết để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Như vậy, việc ông Nguyễn Tường Tính phản ánh về thời hạn lắp bảng quảng cáo bắt buộc phải tháo dỡ sau 1 năm và lắp lại từ đầu gây lãng phí là không hiểu đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp thực hiện quảng cáo tại các địa phương, đề nghị ông liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương để được hướng dẫn.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm