LuatVietnam

Giấy tờ địa chính dùng để cấp sổ đỏ không cần phải thể hiện tọa độ lô đất

Cập nhật 16/12/2022 | Đăng tải: LVN.5638

hoi Trần Ngọc Thạch (Kon Tum)
Trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trích đo, trích lục hoặc các giấy tờ liên quan của lô đất có phải yêu cầu thể hiện tọa độ của lô đất để làm cơ sở pháp lý và để quản lý hay không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào và từ năm nào?
Theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tại Điểm 4 Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC) không có nội dung yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp tọa độ lô đất, nếu công dân có nhu cầu các cơ quan chức năng cung cấp tọa độ lô đất để làm cơ sở xây dựng nhà, quản lý lô đất theo đúng vị trí đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải căn cứ quy định tại văn bản nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính thì:

"2. Trích đo địa chính thửa đất được thực hiện trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000; trường hợp tách đo địa chính cho hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc hệ tọa độ tự do".

Do đó, việc trích đo địa chính của hộ gia đình, cá nhân phục vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được phép dùng hệ tọa độ tự do. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trên mảnh trích đo không yêu cầu phải thể hiện tọa độ đỉnh thửa đất.

Mặt khác, theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không quy định phải thể hiện tọa độ đỉnh thửa đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công dân có nhu cầu xác định tọa độ lô đất của mình theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thì liên hệ với cơ quan, đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc và bản đồ để được thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có được khởi kiện cò đất chiếm giữ trái phép sổ đỏ?
otvet Không bắt buộc cập nhật số CCCD trên sổ đỏ
otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp