LuatVietnam

Lược đồ | Giấy ủy quyền

Tổng số 49 bản ghi | Cập nhật đến: 5-Jun-2023

HƯỚNG DẪN
blue-check 20/12/2013 Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN English attachment
(Biểu mẫu số 04-2/TNCN)

Mẫu được dùng trong trường hợp cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay. Xem thêm

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2013.

blue-check 5/6/2023 Chữ ký trên giấy ủy quyền: công chứng hay chứng thực? English attachment
(Công văn số 2240/BTP-HTQTCT)

Theo Bộ Tư pháp, về bản chất "ủy quyền" cũng là một loại giao dịch dân sự. Quy định cho phép chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-BTP là nhằm tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục hành chính cho một số giao dịch đơn giản, phổ biến. Xem thêm

Đối với các trường hợp khác không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP thì thực hiện theo thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch. Quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP là không trái với Nghị định 23/2015/NĐ-CP .

blue-check 16/2/2023 Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
(Biểu mẫu số BM:UY)

Đây là mẫu Giấy ủy quyền áp dụng trong trường hợp Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty muốn ủy quyền cho cấp dưới thực hiện một, một số các quyền liên quan đến ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế...

blue-check 25/1/2022 Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment
(Công văn số 276/BTP-HTQTCT)

Bộ Tư pháp cho rằng việc ủy quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty chứng khoán không thuộc các trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP. Thay vào đó, sự ủy quyền này nếu cần chứng thực thì thực hiện theo thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch tại các Phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã.

blue-check 26/4/2021 Cha mẹ xin xác nhận tình trạng hôn nhân cho con vẫn phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 1236/BTP-HTQTCT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTPstatus2 , việc ủy quyền đăng ký hộ tịch phải lập thành văn bản và có chứng thực, trừ trường hợp ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, con, vợ/chồng, anh, chị, em ruột thì được miễn chứng thực. Xem thêm

Theo đó, trường hợp một người đang ở nước ngoài muốn nhờ cha, mẹ xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì bắt buộc phải lập giấy ủy quyền nhưng không cần chứng thực.

Cần biết rằng, các trường hợp sau: đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con không được phép ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

blue-check 8/4/2021 Giấy ủy quyền vay vốn của thành viên hộ gia đình phải chứng thực chữ ký
(Công văn số 358/HTQTCT-CT)

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP, giấy ủy quyền giữa các thành viên hộ gia đình để làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng chính sách thuộc giấy tờ được chứng thực chữ ký. Xem thêm

Thẩm quyền chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản là UBND phường, xã (điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ).

Theo đó, trường hợp các thành viên hộ gia đình lập giấy ủy quyền cho một người đại diện làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng chính sách thì sau khi lập xong giấy ủy quyền sẽ phải chứng thực chữ ký tại UBND phường, xã.

blue-check 9/3/2021 Ủy quyền liên quan đến đất đai phải lập hợp đồng ủy quyền thay cho giấy ủy quyền English attachment
(Công văn số 625/BTP-HTQTCT)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP, nếu ủy quyền cho người khác tham gia việc phân chia, định đoạt định đoạt quyền sử dụng đất thì không được lập GIẦY ủy quyền, thay vào đó, phải lập HỢP ĐỒNG ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực

blue-check 1/6/2020 Chỉ một số trường hợp được chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền
(Công văn số 1975/BTP-HTQTCT)

Theo Bộ Tư pháp, việc quy định các trường hợp cụ thể được phép lập Giấy ủy quyền tại Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP là nhằm cụ thể hóa quy định một cách chung chung của điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP . Xem thêm

Trong khi điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cho phép lập Giấy ủy quyền và chứng thực chữ ký trong các trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản hay quyền sử dụng bất động sản thì Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP chỉ giới hạn trong một số trường hợp sau:

a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;

b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;

c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;

d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Bộ Tư pháp cho rằng thực tế đã phát sinh tình trạng lạm dụng quy định (một cách chung chung) cho phép ủy quyền tại điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP để nhận ủy quyền khiếu nại, khiếu kiện... gây mất trật tự an ninh xã hội

blue-check 14/5/2020 Trường hợp nào có thể lập Giấy ủy quyền và nên lập Hợp đồng ủy quyền?
(Công văn số 1736/BTP-HTQTCT)

Văn bản trả lời một số thắc mắc, cho rằng việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền nếu chỉ áp dụng trong một số trường hợp quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP sẽ làm hạn chế việc ủy quyền. Xem thêm

Theo Bộ Tư pháp, ngoài một số trường hợp ủy quyền đơn giản quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP như nhận lương hưu, nộp hồ sơ, trông nom nhà cửa ... sẽ được phép chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền, các trường hợp khác người dân nên lập hợp đồng ủy quyền và hợp đồng ủy quyền này có thể chứng thực tại bất cứ UBND cấp xã/phường nào, trừ trường hợp ủy quyền liên quan đến bất động sản phải chứng thực tại nơi có tài sản

blue-check 25/5/2018 Kiến nghị miễn nộp giấy ủy quyền khi nhập khẩu thuốc cấp cứu, thuốc chống độc
(Công văn số 9272/QLD-KD)

Văn bản kiến nghị Tổng cục Hải quan chấp thuận việc miễn nộp giấy ủy quyền/ giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác đối với doanh nghiệp nhập khẩu thuốc sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc hoặc vắc xin dùng cho một số trường hợp đặc biệt. Xem thêm

Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 68 Nghị định 54/2017/NĐ-CPstatus2 , trường hợp đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc hoặc vắc xin dùng cho một số trường hợp đặc biệt với số lượng sử dụng hạn chế, nếu cơ sở nhập khẩu không cung cấp được Giấy ủy quyền/ Giấy phép bán hàng hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác thì phải có văn bản nêu rõ lý do để Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét.

blue-check 10/1/2018 Có thể lập Danh sách ủy quyền thay cho Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
(Công văn số 272/CT-TTHT)

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016, khi người lao động ủy quyền cho Công ty quyết toán thay thuế TNCN thì phải lập Giấy ủy quyền mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì người lao động được miễn lập Giấy ủy quyền. Công ty có thể lập Danh sách các cá nhân ủy quyền, trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung như nêu tại mẫu 02/UQ-QTT-TNCN nêu trên.

blue-check 13/10/2017 Mất giấy ủy quyền của người lao động, có phải điều chỉnh quyết toán thuế?
(Công văn số 10048/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , về nguyên tắc, Công ty không được cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các lao động đã ủy quyền quyết toán thay. Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp sau khi quyết toán thuế, Công ty phát hiện mất giấy ủy quyền của một số lao động thì không phải điều chỉnh lại quyết toán, nhưng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục II Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016.

blue-check 11/11/2016 Thiếu giấy ủy quyền, hóa đơn do nhân viên bán hàng ký có được hạch toán?
(Công văn số 70130/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái tờ hóa đơn. Xem thêm

Tuy nhiên, theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp trên hóa đơn GTGT, thủ trưởng đơn vị không ký tên và đóng dấu, cũng không có giấy ủy quyền cho người bán hàng ký thay nhưng người bán có ký tên và đóng dấu treo vào phía trên bên trái tờ hóa đơn thì hóa đơn đó vẫn được coi là hóa đơn hợp lệ để hạch toán kế toán.

blue-check 25/8/2016 Trường hợp nào Phó TGĐ được miễn giấy ủy quyền ký thay hồ sơ thuế?
(Công văn số 8233/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , khi người đại diện pháp luật giao cho cấp phó ký thay các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thì phải có giấy ủy quyền. Xem thêm

Tuy nhiên, theo Công văn này, trường hợp trên Giấy chứng nhận ĐKKD, Công ty có đến 02 người đại diện theo pháp luật (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc) thì khi Tổng giám đốc đi công tác dài ngày, Phó tổng giám đốc được quyền ký thay các chứng từ kế toán và hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế mà không cần giấy ủy quyền.

Đối với trường hợp Phó tổng giám đốc ký thay trên các chứng từ, hồ sơ khác thì thực hiện theo quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi người đại diện pháp luật ghi trong điều lệ Công ty.

blue-check 18/8/2016 Bộ Công thương cho rằng nên mở rộng yêu cầu giấy ủy quyền chính hãng đối với tất cả các loại xe
(Công văn số 7676/BCT-XNK)

Văn bản nêu quan điểm của Bộ Công thương liên quan đến vấn đề tiếp tục duy trì hay bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-BCTstatus1 quy định về việc phải có giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền nhà phân phối chính hãng khi nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Xem thêm

Theo phân tích của Bộ Công thương, quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCTstatus1 chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an toàn giao thông đường bộ, không nhằm hạn chế nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống. Thông tư 20/2011/TT-BCTstatus1 chỉ là một thủ tục hành chính tại khâu nhập khẩu, không phải là điều kiện đầu tư kinh doanh nên không trái luật và cũng không vi phạm pháp luật cạnh tranh hay pháp luật SHTT. Vì vậy, yêu cầu bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-BCTstatus1 là không phù hợp.

Trái lại, theo Bộ Công thương, quy định phải có giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền nhà phân phối chính hãng cần mở rộng áp dụng cho các loại phương tiện giao thông khác (không riêng gì xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống) và cho cả xe sản xuất trong nước (không riêng gì xe nhập khẩu), vì rủi ro gây mất an toàn ở các phương tiện là như nhau.

Do đó, Bộ Công thương đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận một số đề xuất như sau:

1. Không chấp thuận yêu cầu rút ngành, nghề "Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô" khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan ban hành sớm các quy định trong nước có tác dụng tương đương Thông tư 20, áp dụng tại khâu đăng ký lưu hành và áp dụng chung cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

3. Giao Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư 20 khi các quy định do Bộ GTVT ban hành chính thức có hiệu lực. Đồng thời, giao Bộ Công Thương, căn cứ các quy định của pháp luật cạnh tranh, giám sát hoạt động nhập khẩu, phân phối ô tô tại Việt Nam để bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

blue-check 28/3/2016 Kết quả xét nghiệm không do Trưởng khoa ký phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 1048/BHXH-CSYT)

Văn bản trả lời vướng mắc liệu trường hợp kết quả xét nghiệm không phải do Trưởng khoa xét nghiệm kết luận và ký xác nhận thì có được chấp nhận thanh toán BHYT hay không Xem thêm

Theo đó, đối với vấn đề các bệnh viện thiếu nhân lực để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng theo quy chế bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT thì BHXH Việt Nam đang chờ ý kiến từ phía Bộ Y tế mới có hướng dẫn. Trước mắt, để đảm bảo điều kiện được thanh toán BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc bệnh viện phải thực hiện ủy quyền và chịu trách nhiệm về việc giao cho cử nhân, bác sỹ được cấp chứng chỉ hành nghề trong phạm vi xét nghiệm, đọc và ký thay Trưởng khoa kết quả xét nghiệm

blue-check 3/8/2015 Giấy ủy quyền hoàn thuế theo Hiệp định, trường hợp nào được miễn hợp pháp hóa lãnh sự?
(Công văn số 3114/TCT-HTQT)

Theo quy định tại Điều 54 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 , nhà thầu nước ngoài có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho đơn vị khác đại diện thực hiện thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tại Việt Nam Xem thêm

Trường hợp ủy quyền, hồ sơ hoàn thuế phải có thêm Giấy ủy quyền. Tuy nhiên, nếu tài khoản nhận tiền hoàn thuế vẫn là của nhà thầu thì Giấy này không bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự (trường hợp việc ủy quyền thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (trường hợp ủy quyền tại Việt Nam)

Ngược lại, phải hợp pháp hóa lãnh sự hoặc công chứng giấy ủy quyền nếu tiền hoàn thuế được chuyển vào tài khoản của đối tượng khác

blue-check 25/5/2015 Hướng dẫn tạm thời về mẫu giấy ủy quyền ký kết Hợp đồng lao động English attachment
(Công văn số 1911/LĐTBXH-LĐTL)

Văn bản trả lời một số vướng mắc về mẫu giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), điều kiện ủy quyền xử lý kỷ luật lao động và tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động Xem thêm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CPstatus1 , trường hợp người giao kết HĐLĐ bên phía doanh nghiệp không trực tiếp giao kết hợp đồng thì được ủy quyền bằng văn bản cho người khác giao kết thay theo mẫu do Bộ Lao động ban hành.

Tuy nhiên, hiện tại Bộ Lao động chưa xây dựng xong dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 05/2015/NĐ-CPstatus1 , trong đó có mẫu giấy ủy quyền giao kết HĐLĐ, nên tạm thời thực hiện theo nguyên tắc sau: phải có các thông tin bên phía người ủy quyền, người nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền, cam kết và chữ ký của hai bên

Cũng theo khoản 4 Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CPstatus1 , người được ủy quyền giao kết HĐLĐ chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Với các hình thức xử lý kỷ luật khác, phải do chính người có thẩm quyền giao kết HĐLĐ theo luật định (tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 05/2015/NĐ-CPstatus1 ) thực hiện

blue-check 24/3/2015 Nhân viên bán hàng ký hóa đơn: phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 992/TCT-DNL)

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không ký hóa đơn mà giao cho nhân viên bán hàng trực tiếp ký thì phải có giấy ủy quyền Xem thêm

Khi lập hóa đơn, nhân viên ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái tờ hóa đơn

blue-check 5/3/2015 Giấy ủy quyền Quyết toán thuế TNCN không tự động gia hạn cho năm sau
(Công văn số 775/TCT-TNCN)

Liên quan đến hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện theo quy định tại điểm b.2.4, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 Xem thêm

Cụ thể, khi ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay thuế TNCN, cá nhân nộp Giấy ủy quyền mẫu số 04-2/TNCN kèm bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)

Theo Tổng cục Thuế, tuy Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong 01 năm nhưng sẽ tự động hết hiệu lực mà không phải đăng ký lại. Riêng đề xuất của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa mặc dù giảm bớt thủ tục cho cá nhân có thu nhập tại một nơi ổn định lâu dài nhưng lại tạo ra một thủ tục mới cho cá nhân muốn chấm dứt ủy quyền

blue-check 13/11/2013 Bán đất bằng Giấy ủy quyền từ sau 1/7/2013 vẫn phải chịu thuế TNCN
(Công văn số 3821/TCT-TNCN)

Theo quy định mới tại Khoản 5 Điều 3 Chương I Nghị định số 65/2013/NĐ-CPstatus2 , một người nếu nhận ủy quyền của chủ sở hữu nhà, đất để chuyển nhượng lại nhà đất thì chịu trách nhiệm khai và nộp thuế TNCN thay cho chủ sở hữu Xem thêm

Trường hợp nêu tại văn bản này, bà Nguyễn Thị Hương nhận ủy quyền của bà Đặng Thị Lan Phương theo một Hợp đồng ủy quyền có công chứng. Khi chuyển nhượng lô đất cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xăng dầu Bình Thuận, bà Hương là người chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thay cho bà Đặng Thị Lan Phương, bao gồm cả thù lao được hưởng (nếu có)

blue-check 29/10/2013 Giấy ủy quyền hoàn thuế TNCN của người nước ngoài, trường hợp nào phải công chứng? English attachment
(Công văn số 3593/TCT-TNCN)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 , trường hợp một cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thay mặt mình giao dịch với cơ quan Thuế thì cần có văn bản ủy quyền theo Bộ Luật dân sự Xem thêm

Tuy nhiên, giấy ủy quyền không bắt buộc phải công chứng chứng thực (Điều 142 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11status1 )

Riêng giấy ủy quyền hoàn thuế TNCN của người nước ngoài, nếu số tiền hoàn thuế được chuyển khoản trực tiếp vào chính tài khoản cá nhân đó thì không phải công chứng.

Ngược lại, nếu chuyển trả cho một cá nhân khác theo chỉ định thì giấy ủy quyền bắt buộc phải công chứng (Công văn 2616/TCT-TNCN ngày 29/7/2011)

blue-check 14/10/2011 Về Giấy ủy quyền phân phối ô tô của KA Leasing and Rental Corp
(Công văn số 9518/BCT-XNK)

Văn bản trả lời về Giấy ủy quyền phân phối ô tô của Công ty KA Leasing and Rental Corp cấp cho Công ty TNHH Thương mại XNK Hưng Long. Theo Bộ Công Thương thì Công ty KA Leasing and Rental Corp không phải nhà phân phối chính thức của hãng Lexus. Do đó Giấy ủy quyền phân phối của Công ty này cấp cho Công ty Hưng Long không có giá trị để làm thủ tục hải quan nhập khẩu ô tô theo Thông tư số 20/2011/TT-BCTstatus1

blue-check 23/9/2011 Về các loại giấy tờ được xem là Giấy ủy quyền của thương nhân
(Công văn số 8826/BCT-XNK)

Giấy xác nhận từ các hãng sản xuất, sở hữu hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối tại mục 2b nêu trên được hiểu là một trong các giấy tờ sau: (i) hợp đồng hoặc các giấy tờ chứng minh các hãng này ủy quyền hoặc chỉ định cho nhà phân phối sản phẩm của mình tại khu vực trong đó có Việt Nam; hoặc (ii) giấy tờ nêu rõ hãng không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phân phối tại thị trường Việt Nam. Xem thêm

Các loại giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài.

blue-check 30/6/2010 Về Giấy ủy quyền thoái trả thuế TNCN của người nước ngoài
(Công văn số 2306/TCT-TNCN)

Theo công văn này, Giấy uỷ quyền thoái trả tiền thuế bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và phải được chứng thực. Giấy ủy quyền đảm bảo có các nội dung sau: Xem thêm

- Ngày tháng và nơi lập giấy uỷ quyền.

- Thông tin cá nhân của người uỷ quyền: họ tên, số hộ chiếu, quốc tịch, nơi làm việc ở Việt Nam, số thuế được hoàn ...

- Thông tin của tổ chức, cá nhân nhận uỷ quyền: tên tổ chức, cá nhân địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản ...

- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai trên.

- Chữ ký (ghi rõ họ tên) của người uỷ quyền.

blue-check 12/4/2010 Quyết toán thuế TNCN thay cho nhân viên phải có Giấy ủy quyền
(Công văn số 1190/TCT-TNCN)

Theo văn bản này, trường hợp công ty muốn thực hiện quyết toán thay cho nhân viên làm việc tại công ty thì nhân viên đó phải có Giấy ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu quy định, trong đó đã cam kết trong năm quyết toán chỉ có thu nhập chịu thuế tại công ty và không còn có khoản thu nhập nào khác phát sinh trong năm.

blue-check 7/5/2009 Mẫu Giấy Ủy quyền
(Biểu mẫu số Giay uy quyen)

Mẫu được dùng trong trường hợp cá nhân, hoặc Hộ Gia đình hoặc Công ty ủy quyền cho cá nhân, hộ gia đình, Công ty khác thực hiện một phần công việc trong phạm vi được uỷ quyền. Giấy ủy quyền cần được Công chứng

blue-check 13/6/2008 Mẫu Giấy ủy quyền họp Đại hội cổ đông
(Biểu mẫu số GUQHDHCD)

Trường hợp cổ đông của công ty cổ phần không tham dự Đại hội cổ đông, có thể làm Giấy ủy quyền theo mẫu này ủy quyền cho một cá nhân khác hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt mình tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

blue-check 9/6/2008 Giấy ủy quyền tham gia vụ kiện (mẫu)
(Biểu mẫu số GUQTTTTQTVN)

Doanh nghiệp đứng đơn khởi kiện có thể lập Giấy ủy quyền này để ủy quyền cho cá nhân (luật sư chẳng hạn) thay mặt Công ty trong việc viết đơn khởi kiện và tham gia các các bước tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam như ký các công văn giấy tờ, trả lời các câu hỏi của Hội đồng Trọng tài, tham dự các phiên họp giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng Trọng tài nhân danh Công ty.

blue-check 23/5/2007 Mẫu Giấy ủy quyền
(Biểu mẫu số GUQ)

Giấy ủy quyền được lập trong trường hợp một cá nhân muốn ủy quyền cho một cá nhân khác (hoặc Hộ gia đình, hoặc Doanh nghiệp) nhân danh cá nhân người ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi được uỷ quyền trong một thời hạn nhất định. Người ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh Người ủy quyền thực hiện trong phạm vi được ủy quyền. Mẫu được ban hành theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND

THAM KHẢO
blue-check 13/12/2022 Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty? English attachment
(Công văn số 5386/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của Công ty mẹ (doanh nghiệp FDI) thì phải đảm bảo phù hợp với nội dung ủy quyền và thời điểm ủy quyền; nếu Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa trước thời điểm được ủy quyền (nếu có) sẽ bị xử phạt. Xem thêm

Trường hợp Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa để phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất, nếu Chi nhánh đứng tên trên các chứng từ như hợp đồng, vận đơn và là chủ hàng theo quy định của pháp luật hải quan thì không cần ủy quyền của Công ty mẹ.

XEM THÊM
blue-check 20/9/2019 Về việc chứng nhận lãnh sự giấy ủy quyền
(Công văn số 3234/LS-HPH)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc chứng nhận lãnh sự giấy ủy quyền cho người nước ngoài giải quyết công việc tại Đài Loan của Công ty TNHH Tín Dũng.

blue-check 18/6/2015 Không chấp nhận xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng thiếu giấy ủy quyền
(Công văn số 5584/TCHQ-TXNK)

Theo Công văn này, việc cho phép nhập khẩu xe ô tô thiếu giấy ủy quyền đã ký hợp đồng và thanh toán trước ngày 12/5/2011 hướng dẫn tại Công văn số 4582/BCT-XNKstatus1 ngày 28/5/2014 chỉ áp dụng với xe ô tô mới 100%, không bao gồm xe ô tô đã qua sử dụng

blue-check 15/6/2015 Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN English attachment
(Biểu mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN)

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/6/2015, áp dụng kể từ kỳ quyết toán thuế 2015

blue-check 27/10/2014 Hướng dẫn điều kiện miễn Giấy ủy quyền đối với xe ô tô nhập khẩu
(Công văn số 10666/BCT-XNK)

Văn bản này hướng dẫn thêm về điều kiện miễn Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối chính hãng đối với các xe ô tô nhập khẩu và thanh toán trước ngày 12/5/2011. Xem thêm

Theo đó, chứng từ chứng minh việc thanh toán trước thời điểm 12/5/2011 là xác nhận của ngân hàng nơi doanh nghiệp thanh toán, chuyển tiền, gồm:

- Công văn của ngân hàng nơi doanh nghiệp thanh toán xác nhận về hợp đồng và chứng từ thanh toán

- Bản sao chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011

- Bản sao hợp đồng thương mại doanh nghiệp đã sử dụng để xuất trình ngân hàng làm thủ tục thanh toán

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 4/10/2019 Phó Giám đốc ký đơn dự thầu phải có giấy ủy quyền English attachment
(Công văn số 7241/BKHĐT-QLĐT)

Theo hướng dẫn tại Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 , trường hợp người ĐDPL của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo giấy ủy quyền, nếu tại điều lệ hoặc tài liệu khác có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì gửi kèm theo các văn bản này, miễn lập giấy ủy quyền. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Giám đốc Công ty có lập giấy ủy quyền cho Phó Giám đốc ký đơn dự thầu, giấy ủy quyền còn hiệu lực tại thời điểm dự thầu và các nội dung khác của đơn dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì đơn dự thầu đó được coi là hợp lệ.

blue-check 24/1/2019 Ký đơn dự thầu theo ủy quyền, hồ sơ phải đính kèm giấy ủy quyền
(Công văn số 623/BKHĐT-QLĐT)

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ dự thầu chỉ hợp lệ khi có đơn dự thầu được người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Xem thêm

Trường hợp người đại diện pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải đính kèm giấy ủy quyền (theo mẫu số 02 Chương IV Thông tư 03/2015/TT-BKHĐTstatus1 ) trong hồ sơ dự thầu.

Tuy nhiên, trường hợp tại điều lệ công ty hoặc các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì được miễn lập và đính kèm giấy ủy quyền, thay vào đó phải gửi kèm điều lệ công ty hoặc tài liệu phân công trong hồ sơ dự thầu.

Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm cả nội dung đơn dự thầu thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia và bên mời thầu.

blue-check 20/7/2018 Giấy ủy quyền hoàn thuế TNCN của người nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự English attachment
(Công văn số 2848/TCT-TNCN)

Người nước ngoài đã về nước có thể ủy quyền cho Công ty ở Việt Nam thực hiện thay thủ tục quyết toán và hoàn thuế TNCN nộp thừa. Xem thêm

Tuy nhiên, người này phải lập giấy ủy quyền, trong đó ghi rõ về việc ủy quyền làm thủ tục quyết toán, hoàn thuế và nhận thay tiền hoàn thuế, đồng thời phải hợp pháp lãnh sự giấy ủy quyền này (khoản 13 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

Riêng Công ty nhận ủy quyền, khi thực hiện thủ tục hoàn thuế phải nộp kèm bản cam kết sẽ chuyển trả đầy đủ tiền hoàn thuế cho người nước ngoài theo giấy ủy quyền.

blue-check 20/10/2017 Ký thay hóa đơn phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 68564/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp thủ trưởng công ty không ký vào tiêu thức "người bán hàng" thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký thay. Xem thêm

Cần lưu ý, hóa đơn do người bán ký thay phải đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn (còn gọi là dấu treo).

blue-check 10/8/2017 Đăng ký NPT thông qua Công ty phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 7570/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTCstatus1 , trường hợp người lao động thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT) thông qua Công ty thì phải có văn bản ủy quyền và cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ của NPT cho Công ty. Xem thêm

Trong đó, nếu là NPT từ 14 tuổi trở lên thì nộp bản sao thẻ căn cước hoặc CMND; nếu là NPT dưới 14 tuổi thì nộp giấy khai sinh; riêng NPT là người nước ngoài thì nộp bản sao hộ chiếu hoặc giấy khai sinh.

Người lao động phải tự chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai giảm trừ gia cảnh và hồ sơ giảm trừ đã nộp cho Công ty.

blue-check 10/11/2016 Chi phí trước khi thành lập nếu nhờ chi hộ phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 69835/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp trước khi thành lập Công ty, các sáng lập lập viên (bao gồm tổ chức, cá nhân) có thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập Công ty thì việc ủy quyền chi hộ này phải lập thành văn bản. Xem thêm

Đối với các hóa đơn đứng tên tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ chi phí trước khi thành lập, Công ty chỉ được kê khai khấu trừ nếu có giấy ủy quyền chi hộ và thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho tổ chức, cá nhân chi hộ đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

blue-check 5/9/2016 Thay đại diện pháp luật phải lập lại các Giấy ủy quyền ký hóa đơn (nếu có)
(Công văn số 8576/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , về nguyên tắc, người đại diện pháp luật của Công ty (thủ trưởng đơn vị) được ủy quyền cho người bán hàng ký tên trên hóa đơn. Tuy nhiên, việc ủy quyền chỉ có giá trị trong thời gian còn làm đại diện pháp luật. Xem thêm

Theo đó, trường hợp người đại diện pháp luật của Công ty có lập giấy ủy quyền cho người bán hàng ký tên trên hóa đơn trong một thời hạn nhất định, nhưng sau đó Công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật mới thì việc ủy quyền ký hóa đơn của người đại diện cũ chỉ có giá trị thực hiện đến thời điểm thay đổi người đại diện mới.

blue-check 5/7/2016 Hóa đơn do nhân viên bán hàng ký phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 44637/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 2d Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp thủ trưởng Công ty không ký vào tiêu thức "người bán hàng" thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu Công ty vào phía trên bên trái tờ hóa đơn (dấu treo)

blue-check 29/6/2015 Ngoài thủ trưởng đơn vị, cá nhân khác ký hóa đơn đều phải có giấy ủy quyền
(Công văn số 42393/CT-HTr)

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp thủ trưởng đơn vị không trực tiếp ký vào tiêu thức "người bán hàng" trên hóa đơn GTGT mà ủy quyền cho cá nhân khác thì bắt buộc có giấy ủy quyền Xem thêm

Khi xuất hóa đơn, người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu công ty (hoặc chi nhánh) vào phía trên bên trái tờ hóa đơn

blue-check 8/4/2015 Giấy ủy quyền mang tiền vào Việt Nam thanh toán hàng XNK chỉ có giá trị sử dụng 1 lần
(Công văn số 1314/TCT-KK)

Văn bản trả lời về việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhận thanh toán từ tài khoản vãng lai của phía nước ngoài mở tại Việt Nam Xem thêm

Theo đó, đối với các lô hàng xuất khẩu phát sinh trước ngày 7/10/2014, việc hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014

Từ thời điểm 7/10/2014 trở đi sẽ phải áp dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 14094/BTC-TCT ngày 7/10/2014 và Điểm 11 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 . Theo đó, người nước ngoài khi mang tiền qua biên giới để thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng tài khoản vãng lai mở tại Việt Nam thì phải khai rõ số tiền mang theo là tiền thanh toán cụ thể đối với từng hợp đồng mua bán và tờ khai xuất khẩu

Trường hợp cá nhân mang tiền nhập cảnh không phải là người đại diện phía nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng XNK thì phải có Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho một lần mang tiền vào Việt Nam và cũng phải ghi rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua bán cụ thể

blue-check 7/11/2012 Báo cáo thuế không do Người ĐDPL ký, phải nộp kèm Giấy ủy quyền
(Công văn số 3907/TCT-KK)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 , hồ sơ khai thuế bắt buộc phải có chữ ký của người đại diện pháp luật (ĐDPL) và đóng dấu của doanh nghiệp mới được xem là hợp pháp. Trường hợp ủy quyền cho cấp phó ký thì người ĐDPL phải có văn bản ủy quyền gửi cơ quan thuế cùng hồ sơ khai thuế lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền Xem thêm

Công văn này nêu cụ thể trường hợp của Công ty CP thương mại Quảng Trọng nộp đồng thời hai bộ hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, một bộ do ông Từ Đại Phúc - là người ĐDPL ký tên nhưng không đóng dấu, một bộ do ông Nguyễn Thành Vinh - không phải là người ĐDPL ký tên, có đóng dấu nhưng không có Giấy ủy quyền.

Theo Tổng cục Thuế, các hồ sơ khai thuế nêu trên đều không hợp pháp. Trường hợp này, doanh nghiệp hoặc là gửi lại hồ sơ khai thuế thay thế (có đóng dấu) hoặc là bổ sung Giấy ủy quyền thì mới được chấp nhận

blue-check 29/7/2011 Giấy ủy quyền hoàn thuế TNCN của người nước ngoài có cần công chứng ?
(Công văn số 2616/TCT-TNCN)

Trường hợp người nước ngoài ủy quyền cho bên Việt Nam làm thủ tục hoàn thuế TNCN, nếu Giấy ủy quyền được lập tại nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Điểm 1, Điểm 3, Mục I Thông tư số 01/1999/TT-NGstatus1 . Xem thêm

Ngược lại, trường hợp Giấy ủy quyền được lập tại Việt Nam và bằng tiếng Việt, nếu số tiền hoàn thuế được chuyển khoản trực tiếp vào chính tài khoản cá nhân đó thì Giấy ủy quyền không phải công chứng; nếu chuyển trả cho một cá nhân khác theo chỉ định thì Giấy ủy quyền phải được công chứng

blue-check 7/8/2014 Về việc nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền
(Công văn số 9925/TCHQ-GSQL)

Văn bản xử lý vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 28/5/2014 Miễn Giấy ủy quyền đối với xe ô tô nhập khẩu đã đặt hàng và thanh toán trước 12/5/2011
(Công văn số 4582/BCT-XNKstatus1 )

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Văn bản này cho phép các xe ô tô mới 100% loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu theo các Hợp đồng đã ký và có chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 (ngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCTstatus1 ) không cần đáp ứng điều kiện có Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó Xem thêm

Tuy nhiên, phải đảm bảo thời gian hàng về đến cảng Việt Nam chậm nhất là ngày 28/5/2015