LuatVietnam

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh có cần công chứng?

Cập nhật 12/2/2023 | Đăng tải: LVN.5635

hoi Nguyễn Nhật T.
Vừa qua, tôi được ủy quyền để nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại UBND huyện Nhà Bè, TPHCM và có nộp kèm giấy ủy quyền không có công chứng. Tuy nhiên hồ sơ của tôi bị từ chối với lý do giấy ủy quyền phải có công chứng.
Theo tôi tìm hiểu quy định tại Điều 12, Khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì việc tôi nộp hồ sơ kèm theo giấy ủy quyền không có công chứng, chứng thực là hoàn toàn đúng pháp luật.
Đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quy trình, thủ tục để người dân dễ dàng thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người dân.
Đồng thời, tôi có liên hệ số điện thoại bàn của UBND huyện Nhè Bè để được thông tin về thủ tục cũng như hỏi về tình hình hồ sơ rất nhiều lần nhưng không có người nghe máy mặc dù đầu dây bên kia vẫn đổ chuông. Do đó, tôi muốn gửi phản ánh này đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét lại quy trình cũng như nhân sự để có thể hỗ trợ cho người dân một cách tốt nhất.

luat Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nhà Bè, TP. HCM:

Ngày 7/1/2023, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đăng ký kinh doanh của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nhà Bè có tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh mang tên Nguyễn Nhật T. đăng ký hồ sơ online ngày 7/1/2023 thay cho ông Lê Quốc H. với ngành nghề kinh doanh: Quán cà phê. Cắt tóc, gội đầu, chăm sóc da mặt; Tên hộ kinh doanh HỘ KINH DOANH HL. Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

1. Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh.

2. Tờ khai đăng ký thuế.

3. Căn cước công dân người đăng ký kinh doanh tên Lê Quốc H.

4. Giấy ủy quyền (không có công chứng, chứng thực nội dung).

5. Hợp đồng thuê nhà.

Qua xem xét hồ sơ của ông Lê Quốc H., Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đăng ký kinh doanh của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nhà Bè nhận thấy như sau:

Đối với nội dung phản ánh giấy ủy quyền:

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP là nội dung ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:

"1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cả nhân người được giới thiệu";

Căn cứ Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực;

Căn cứ Văn bản số 127/VP ngày 30/8/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Nhà Bè yêu cầu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Nhà Bè giải quyết hồ sơ phải đúng đối tượng. Trường hợp đi thay phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Nhà Bè chỉ giải quyết theo đúng nội dung giấy ủy quyền.

Do đó giấy ủy quyền của ông Lê Quốc H. cho ông Nguyễn Nhật T. là giao dịch dân sự của cá nhân với cá nhân chưa bảo đảm theo Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP (chưa cung cấp bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền/bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu); Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Văn bản số 127/VP ngày 30/8/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Nhà Bè.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đăng ký kinh doanh của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè nhận thấy giấy ủy quyền của ông Lê Quốc H. lập cho ông Nguyễn Nhật T. chưa đủ cơ sở để thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Đối với nội dung phản ánh số điện thoại bàn của UBND huyện Nhà Bè: Nội dung phản ánh của ông Nguyễn Nhật T. việc liên hệ số điện thoại bàn của UBND huyện Nhà Bè để được thông tin về thủ tục cũng như hỏi về tình hình hồ sơ rất nhiều lần nhưng không một ai nghe máy mặc dù đầu dây bên kia vẫn đổ chuông là không có cơ sở pháp lý. Số điện thoại của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Nhà Bè do nhiều người cùng sử dụng và nhiều người dân cùng gọi đến. Trong thời gian vừa qua số điện thoại của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Nhà Bè vẫn hoạt động bình thường trừ số máy hỗ trợ 02837828119 (Ext 100) đã không còn người quản lý. Riêng số 02837828119 (Ext từ 101 đến 107) vẫn hoạt động bình thường và có người trực tiếp quản lý, sử dụng.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm