LuatVietnamLogo

Giới thiệu các liên kết (hyperlink) trong văn bản LuatVietnam và VietlawOnline

Posted: 19/4/2019 | Latest updated: 22/4/2019 9:10:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4696

LuatVietnamĐây cũng là một trong những tính năng mới bổ sung của LuatVietnam từ giữa tháng 4/2019
Khi bạn tải về một bản Word (*.doc) của LuatVietnam, các số văn bản bên trong nội dung sẽ có sẵn các link giúp bạn truy cập đến nó một cách nhanh chóng thay vì phải tìm kiếm. Trong bản dịch VietlawOnline, các số văn bản tham chiếu nếu đã có sẵn bản dịch cũng được gán sẵn link. Điều này có nghĩa, các link mà bạn nhìn thấy trong LuatVietnam hay VietlawOnline đều hiện hữu, truy cập trực tiếp. Và dĩ nhiên, bạn phải là khách hàng của LuatVietnam để tiếp tục tải về

Giả sử, bạn vừa tải về và đang xem bản Word (*.doc) của Thông tư số 18/2019/TT-BTC như hình dưới đây, bạn sẽ thấy hàng loạt các số văn bản được tô xanh và gạch dưới. Đây là các link giúp bạn truy cập nhanh đến chính văn bản đó 

Cách truy cập: đưa trỏ chuột đến link, vừa nhấp chuột (click) vừa nhấn giữ phím Control (Ctlr)

Sau cái nhấp, bạn sẽ thấy nó trên website LuatVietnam.net

 Trong bản dịch của VietlawOnline, bạn cũng sẽ bắt gặp hàng loạt các link:

Những link trong bản dịch VietlawOnline đều đảm bảo văn bản đó đã có sẵn bản dịch. Bạn chỉ cần có tài khoản VIP của LuatVietnam để tải về

 

Hy vọng với tính năng mới này của LuatVietnam, bạn sẽ không mất thời gian để tìm kiếm các văn bản tham chiếu cho một văn bản đang xem

 
LuatVietnam
idea Vui lòng ghi rõ Nguồn: luatVietnam.net khi đăng tải lại bài viết này