LuatVietnam

Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?

Cập nhật 20/10/2022 | Đăng tải: LVN.5564

hoi Lê Linh (Hà Nội)
Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện theo quy định của Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT .
Theo tôi tham khảo, tại Mục 2 - Chương III - Mẫu số 04 (Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh) ban hành theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 có hướng dẫn đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08.
Tuy nhiên, đối với hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh qua mạng theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 thì không còn hướng dẫn nêu trên.
Vậy khi lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu có được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh qua mạng theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Theo đó, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện theo quy định của Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT (trong đó cho phép bên mời thầu được tùy chọn quy định về năng lực, kinh nghiệm khi lập E-HSMT trên webform).

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?