LuatVietnam

Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?

Cập nhật 17/9/2022 | Đăng tải: LVN.5540

hoi Hoàng Hải Minh
Đối với gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng (thuộc hạn mức chào hàng cạnh tranh) khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi không? Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi như vậy có đúng quy định không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Trường hợp gói thầu thuộc hạn mức chào hàng cạnh tranh thì vẫn khuyến khích áp dụng đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu.

Theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, trường hợp lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì không cần giải trình lý do áp dụng trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?
otvet Cách phân biệt loại gói thầu tư vấn và phi tư vấn
otvet Điều kiện chỉ định thầu gói thầu mua sắm thường xuyên
otvet Bảo lãnh dự thầu nếu nộp muộn có bị tịch thu?
otvet Có cần đánh giá năng lực của nhà thầu khi áp dụng phương thức chỉ định thầu?
otvet Khi nào được mời nhà thầu khác thương thảo hợp đồng?
otvet Có được ký hợp đồng thầu phụ sau thời điểm đấu thầu?
otvet Bao lâu được giải tỏa thư bảo lãnh dự thầu?
otvet Điều chỉnh giá gói thầu có phải đấu thầu lại?
otvet Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói
otvet Có được lập chung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình?
otvet Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án có sử dụng đất
otvet Dự án thương mại dịch vụ có cần đấu thầu?
otvet Tổng công ty được ủy quyền cho chi nhánh ký đơn dự thầu
otvet Đơn dự thầu nếu do Phó giám đốc ký phải đính kèm giấy ủy quyền
otvet Dự án sử dụng vốn đóng góp của xã hội có bắt buộc đấu thầu?
otvet Hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu?