LuatVietnam

blue-check Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào? English attachment

Công văn số 32670/CTHN-TTHT ngày 11/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn (6 trang)
Posted: 14/7/2022 7:42:34 AM | Latest updated: 20/7/2022 11:25:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5495 | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Trường hợp Công ty nhận góp vốn của cá nhân bằng giá trị quyền sở hữu nhãn hiệu và đã chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu sang Công ty thì khi chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu, cá nhân không phải khai nộp thuế GTGT (khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Tuy nhiên, khi cá nhân nhận được thu nhập từ phần vốn góp bằng quyền sở hữu nhãn hiệu nêu trên thì phải kê khai nộp thuế đầu tư vốn với thuế suất 5% (Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp Công ty tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới nếu tài sản sau góp vốn xác định là thuộc sở hữu của Công ty và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không phải khai nộp thuế TNDN (Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Việc định giá tài sản góp vốn được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nếu tài sản góp vốn đáp ứng tiêu chuẩn là TSCĐ vô hình theo quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 thì được trích khấu hao.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5495

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV32670-11072022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt
blue-check Khai thuế GTGT cho hoạt động sản xuất điện ngoài tỉnh như thế nào?
blue-check Hạn nộp tờ khai thuế vẫn được tính bù ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ
blue-check Nhà thầu không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check Thưởng doanh số cho cá nhân kinh doanh phải nộp thay 1% thuế GTGT và 0,5% thuế TNCN
blue-check Sửa đổi quy định về hạn mức tạm nộp thuế TNDN English attachment
blue-check Những sửa đổi chủ yếu của Nghị định 91/2022/NĐ-CP về kê khai thuế English attachment
blue-check Các loại ấn chỉ thuế đã hết giá trị sử dụng
blue-check Thuế GTGT của kỳ thuế tháng 9/2022 và Quý III/2022 không còn được ân hạn nộp
blue-check Nhận tài trợ từ đối tác nước ngoài có phải nộp thuế? English attachment
blue-check Kê khai HĐĐT điều chỉnh/thay thế, phải thực hiện theo từng hồ sơ thuế có sai, sót
blue-check Hóa đơn thay thế được kê khai tại kỳ tính thuế có sai sót
blue-check Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình
blue-check Bị thu hồi giấy phép kinh doanh vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế English attachment
blue-check Quy trình cấp phép và quản lý hoạt động của đại lý khai thuế
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định về kê khai thuế và hóa đơn
blue-check Khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh vào kỳ thuế hiện tại hay kỳ có sai sót?
blue-check Khai bổ sung khi phát hành thêm HĐĐT điều chỉnh như thế nào?
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất về hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh ghế massage