LuatVietnam

blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn

Công văn số 28218/CTHN-TTHT ngày 16/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử (5 trang)
Posted: 23/6/2022 2:09:05 PM | Latest updated: 24/6/2022 1:23:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5481
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp hoàn trả hàng hóa, doanh nghiệp vẫn phải phát hành hóa đơn và ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Sau khi lập HĐĐT, nếu phát hiện có sai sót về hàng hóa ghi trên hóa đơn thì doanh nghiệp xử lý theo trình tự quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Kể từ thời điểm doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 thì phải dừng sử dụng các hóa đơn cũ trước đó và tiêu hủy (nếu còn tồn hóa đơn giấy).

Đối với hóa đơn trả hàng, doanh nghiệp phải kê khai thuế tại kỳ phát sinh lập hóa đơn. Đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế thì kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót (Điều 47 Luật số 38/2019/QH14, khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5481

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ
blue-check Miễn đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử English attachment
blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số
blue-check Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên hóa đơn điện tử
blue-check Những lưu ý khi áp dụng biên lai điện tử
blue-check Thông báo số lượng và giá bán các loại tem điện tử dán cho rượu sản xuất trong nước (2022)
blue-check Thông báo số lượng và giá bán tem điện tử dành cho thuốc lá (năm 2022)
blue-check Cẩm nang sử dụng HĐĐT dành cho cá nhân kinh doanh
blue-check Hướng dẫn đăng ký mua và sử dụng tem điện tử (dành cho rượu và thuốc lá)
blue-check Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn
blue-check Cục thuế TP. HCM muốn 100% doanh nghiệp sẽ áp dụng HĐĐT kể từ 1/7/2022
blue-check Cục thuế TP. HCM nhắc doanh nghiệp khẩn trương chuyển đổi sang HĐĐT trước 1/7/2022
blue-check HĐĐT ghi sai giá trị hàng hóa, có thể điều chỉnh hoặc phát hành mới