LuatVietnam

blue-check Hà Nội sẽ triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 trong tháng 6/2022

Kế hoạch số 154/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) (6 trang)
Posted: 1/6/2022 8:32:31 AM | Latest updated: 8/6/2022 2:45:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Từ tháng 6/2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 đồng loạt trên toàn thành phố.

Nhóm người được tiêm mũi 4 đợt này bao gồm:

- Người từ 50 tuổi trở lên;

- Người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;

- Người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp.

- Nhóm người khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Vắc xin tiêm mũi 4 bao gồm các loại sau: vắc xin mRNA (do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do Astrazenca sản xuất; vắc xin cùng loại với mũi 3.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19