LuatVietnam

blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch

Công văn số 2922/TCHQ-GSQL ngày 18/7/2022 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan (2 trang)
Posted: 20/7/2022 9:32:18 AM | Latest updated: 20/7/2022 2:03:45 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, Hải quan các tỉnh sẽ tiến hành rà soát lại việc áp dụng thuế đối với các lô hàng đường nhập khẩu và tiến hành ấn định thuế, xử phạt nếu tính thuế chưa đúng.

Về nguyên tắc, đường nhập khẩu theo hạn ngạch chỉ được áp dụng mức thuế trong hạn ngạch khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

(i) có giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo quyền sử dụng hạn ngạch nhập nhập khẩu đường do Bộ Công thương cấp.

(ii) có số lượng nhập khẩu nằm trong số lượng hạn ngạch được cấp.

Thuế suất trong hạn ngạch được áp dụng theo thuế suất MFN (quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 122/2016/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 125/2017/NĐ-CPstatus2 ) hoặc theo thuế suất FTA (nếu đáp ứng quy định của Hiệp định FTA tương ứng).

Tuy nhiên, nếu đường nhập khẩu không đáp ứng các điều kiện (i), (ii) nêu trên thì phải nộp thuế theo mức thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Riêng đường nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN đồng thời có C/O Form D thì được áp dụng mức thuế nhập khẩu theo Biểu thuế ban hành tại Nghị định 156/2017/NĐ-CP, không phân biệt trong hay ngoài hạn ngạch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Rà soát thuế CBPG sản phẩm plastic đối với nhà xuất khẩu mới của Thái Lan
blue-check Nhập hàng từ kho ngoại quan để SXXK vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Sản phẩm tái chế chỉ được miễn thuế XK sau khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí xác định
blue-check Nguyên liệu NSXXK chuyển tiêu thụ nội địa có phải truy nộp thuế chống bán phá giá? English attachment
blue-check Nhập nguyên liệu từ kho ngoại quan để SXXK có được miễn thuế?
blue-check Bàn, ghế xuất xứ Trung Quốc sẽ chịu thuế CBPG tạm thời kể từ 15/10/2022
blue-check Về điều kiện miễn thuế cho khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check Siro Sorbitol bị đánh thuế chống bán phá giá không phụ thuộc vào mục đích sử dụng
blue-check Tự ý thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu SXXK, bị ấn định thuế kèm phạt chậm nộp
blue-check Sản phẩm tái chế chưa được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Rà soát lại thuế chống bán phá giá đối với đường mía nhập khẩu
blue-check Kiến nghị ban hành tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Vật liệu hàn bị đánh thuế chống bán phá giá chính thức kể từ 20/8/2022
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment