LuatVietnam

blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát

Công văn số 3586/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc giám sát hải quan đối với mặt hàng cát kinh doanh tạm nhập tái xuất (2 trang)
Posted: 5/9/2022 8:39:21 AM | Latest updated: 6/9/2022 8:36:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5530
LuatVietnam

Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng kinh doanh TN-TX để xuất khẩu cát tự nhiên, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu triển khai các giải pháp kiểm soát đối với hoạt động TN-TX cát tự nhiên sau đây:

- Cát kinh doanh TN-TX phải được chuyên chở trong phương tiện có thể niêm phong hải quan. Nếu phương tiện chứa hàng không có nắp thì phải phủ bạt kín để đảm bảo niêm phong hải quan.

- Phương tiện vận chuyển cát TN-TX phải niêm phong bằng seal định vị để Chi cục Hải quan làm thủ tục giám sát trong suốt quá trình vận chuyển.

- Hàng hóa tạm nhập phải tái xuất ngay. Trường hợp chưa tái xuất ngay thì phải lưu giữ tại khu vực chịu sự giám sát hải quan ngay tại cửa khẩu tạm nhập hoặc cửa khẩu tái xuất.

- Hàng hóa không được phép thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất. Việc thay đổi phương tiện vận tải chỉ được thực hiện tại cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất và dưới sự giám sát của cơ quan hải quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5530

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu English attachment
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check Xuất khẩu than không yêu cầu nộp giấy phép
blue-check Xuất khẩu bột đá vôi không cần đáp ứng điều kiện về xuất khẩu khoáng sản