LuatVietnam

blue-check Hải quan sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tái nhập lại hàng xuất khẩu sang Đông Âu English attachment

Công văn số 781/TCHQ-GSQL ngày 9/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại (2 trang)
Posted: 10/3/2022 7:33:35 AM | Latest updated: 20/9/2022 10:13:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5408
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan thông báo sẽ tạo thuận lợi tối đa cho các lô hàng xuất khẩu sang các nước Đông Âu nhưng phải tái nhập lại hoặc xuất sang nước khác do ảnh hưởng của cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina.

Theo đó, nếu hàng hóa đã đăng ký tờ khai nhưng chưa hoàn thành thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp có thể hủy tờ khai để đưa hàng trở lại nội địa theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Nếu hàng hóa đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục tái nhập theo Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 và sẽ được miễn nộp giấy phép, giấy kiểm tra chuyên ngành đồng thời được miễn thu thuế (nếu khi tái nhập có đầy đủ bộ hồ sơ không thu thuế).

Trường hợp doanh nghiệp muốn xuất khẩu sang đối tác khác thì thực hiện thủ tục khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan và nộp, xuất trình các chứng từ chứng minh theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5408

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV781-09032022TCHQ[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Nhập khẩu mặt hàng Flycam phải có giấy phép kèm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng
blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Cho phép công ty cảng nộp thông báo thay đổi cửa khẩu xuất cho chủ hàng
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check Hàng mua online từ nước ngoài cũng được miễn thuế nhập khẩu nếu trị giá không quá 1 triệu đồng
blue-check Kiến nghị làm rõ các sản phẩm muối phải nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment