LuatVietnam

Hạn mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới từ 1/7/2022

Cập nhật 20/6/2022 | Đăng tải: LVN.5477

hoi Ngọc Phương
Khi Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với người lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân có gì thay đổi?

luat Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM:

Căn cứ khoản 1 điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, khoản 2 điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, khoản 3 điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 2 điều 58 Luật Việc làm năm 2013, về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/7/2022 có những điểm đáng chú ý sau:

1. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc thấp nhất là:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (hiện nay 4.420.000 đồng/tháng).

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (hiện nay 3.920.000 đồng/tháng).

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (hiện nay 3.430.000 đồng/tháng).

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (hiện nay 3.070.000 đồng/tháng).

2. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất tiếp tục thực hiện như quy định hiện hành (29.800.000 đồng/tháng).

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cao nhất từ ngày 1/7/2022 như sau:

- Vùng I: 93.600.000 đồng/tháng (hiện nay 88.400.000 đồng/tháng).

- Vùng II: 83.200.000 đồng/tháng (hiện nay 78.400.000 đồng/tháng).

- Vùng III: 72.800.000 đồng/tháng (hiện nay 68.600.000 đồng/tháng).

- Vùng IV: 65.000.000 đồng/tháng (hiện nay 61.400.000 đồng/tháng).

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Tiền lương