LuatVietnam

Lược đồ | Hạn mức tăng ca

Tổng số 12 bản ghi | Cập nhật đến: 24-Jun-2022

Áp dụng từ 1/1 đến hết ngày 31/12/2022

CHÍNH SÁCH
stop-check 1/4/2022 Nâng hạn mức tăng ca lên 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng English attachment
(Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15status1 )

Nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19, Quốc hội đã cho phép nâng hạn mức tăng ca lên tối đa 300 giờ/năm (áp dụng từ ngày 1/1/2022) và 60 giờ/tháng (áp dụng từ 1/4/2022). Xem thêm

Tuy nhiên, các trường hợp sau đây sẽ không được phép tăng ca đến 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng:

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

- Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng;

- Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo;

- Lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Sở Lao động TB&XH khi áp dụng hạn mức tăng ca nêu trên.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2022.

Quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 2/1/2021 Tăng ca trên 200 giờ/năm phải đăng ký với Sở Lao động TBXH
(Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)

Điều 62. Thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

1. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các nơi sau:

a) Nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm;

b) Nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

2. Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

3. Văn bản thông báo theo Mẫu số 02/PLIV Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

HƯỚNG DẪN
blue-check 24/6/2022 Những điều cần biết khi áp dụng hạn mức tăng ca 300 giờ/năm
(Công văn số 304/LĐLĐ)

Theo Công văn số 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, khi áp dụng hạn mức tăng ca mới (300 giờ/năm và 60 giờ/tháng) theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15status1 , doanh nghiệp cần chú ý một số điểm sau: Xem thêm

- Các trường hợp được tăng ca đến 300 giờ/năm bao gồm: các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động 2019.

- Tất cả các trường hợp được tăng ca đến 300 giờ/năm đều sẽ được tổ chức tăng ca đến 60 giờ/tháng kể từ 1/4/2022.

- Khi áp dụng hạn mức tăng ca 300 giờ/năm, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Lao động TB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật lao động 2019.

- Việc nâng hạn mức tăng ca theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15status1 chỉ áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 (trừ trường hợp được Quốc hội cho kéo dài thêm).

Ngoài ra, Tổng Liên Đoàn Lao động cũng khuyến khích doanh nghiệp nên trả lương tăng ca cao hơn mức quy định và tăng thêm thời gian nghỉ giải lao,… để động viên người lao động tham gia tăng ca.

blue-check 16/6/2022 Những lưu ý khi áp dụng hạn mức tăng ca 300 giờ/năm English attachment
(Công văn số 4359/TLĐ-QHLĐ)

Để áp dụng đúng quy định về số giờ tăng ca tối đa theo Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15status1 (Nghị quyết 17), Tổng Liên đoàn Lao động đã lưu ý doanh nghiệp một số điểm sau đây: Xem thêm

- Hạn mức tăng ca tối đa 300 giờ/năm chỉ áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động 2019.

- Tất cả các trường hợp được tổ chức tăng ca đến 300 giờ/năm đều được áp dụng mức tăng ca từ trên 40 giờ đến 60 giờ/tháng kể từ ngày 1/4/2022.

- Khi áp dụng hạn mức tăng ca theo Nghị quyết 17, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn (như: số giờ làm thêm trong ngày; tiền lương phải trả khi làm thêm giờ; có sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm;...).

- Nếu tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm, doanh nghiệp phải thông báo với Sở Lao động TB&XH địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP .

- Thời hạn áp dụng hạn mức tăng ca theo Nghị quyết 17 là đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp được Quốc hội kéo dài thêm.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động cũng khuyến nghị công đoàn cơ sở nên thương lượng với doanh nghiệp áp dụng chế độ cao hơn luật định để khuyến khích người lao động tham gia tăng ca, như: trả lương tăng ca cao hơn mức tối thiểu; cho thêm thời gian nghỉ giải lao khi người lao động tăng ca liên tục; nâng cao chất lượng bữa ăn; bổ sung bữa ăn phụ; hỗ trợ tiền gửi trẻ; ...

blue-check 27/5/2022 Hạn mức tăng ca 300 giờ/năm chỉ áp dụng đến 31/12/2022
(Công văn số 2121/SLĐTBXH-VLATLĐ)

Sở Lao động TB&XH (TP. Hà Nội) đã yêu cầu doanh nghiệp lưu ý những nội dung sau đây khi áp dụng hạn mức tăng ca tối đa 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng kể từ 1/4/2022 theo Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15status1 : Xem thêm

- Các trường hợp doanh nghiệp được tổ chức tăng ca đến 300 giờ/năm bao gồm các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 17 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động.

- Tất cả trường hợp thuộc diện được tăng ca tối đa 300 giờ/năm đều sẽ được áp dụng hạn mức tăng ca 60 giờ/tháng kể từ 1/4/2022.

- Khi tổ chức tăng ca theo hạn mức mới, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật lao động (như số giờ làm thêm trong ngày, tiền lương làm thêm giờ, có sự đồng ý của người lao động;..).

- Trước khi tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Sở Lao động TB&XH .

- Hạn mức tăng ca mới theo Nghị quyết số 17 sẽ áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp được Quốc hội gia hạn thêm.

blue-check 26/4/2022 Những lưu ý khi áp dụng hạn mức tăng ca mới English attachment
(Công văn số 1312/LĐTBXH-ATLĐ)

Liên quan đến việc nâng hạn mức tăng ca (lên 300 giờ/năm và 60 giờ/tháng) theo Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15status1 , Bộ Lao động TB&XH đã có một số lưu ý sau đây: Xem thêm

- Hạn mức tăng ca 300 giờ/năm được áp dụng cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17 và khoản 3 Điều 107 Bộ luật lao động.

- Tất cả các trường hợp được tăng ca 300 giờ/năm đều sẽ được áp dụng hạn mức tăng ca đến 60 giờ/tháng kể từ ngày 1/4/2022.

- Khi áp dụng hạn mức tăng ca mới, doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác liên quan đến tăng ca như hạn mức tăng ca trong ngày, tiền lương tăng ca, thỏa thuận với người lao động,....

- Khi tổ chức tăng ca từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm theo Nghị quyết 17, doanh nghiệp phải thông báo với Sở Lao động TB&XH theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật lao động và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP .

- Quy định nâng hạn mức tăng ca tại Nghị quyết 17 được thực hiện đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp được Quốc hội cho phép gia hạn áp dụng.

THAM KHẢO
blue-check 23/6/2022 Về phổ biến hạn mức tăng ca mới
(Công văn số 544/LĐLĐ-CSPL)

Văn bản yêu cầu Văn phòng Liên đoàn Lao động TP. HCM tổ chức phổ biến hướng dẫn tại Công văn số 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 về hạn mức tăng ca theo quy định tại Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15status1 .

blue-check 15/1/2019 Hạn mức tăng ca 30 giờ/tháng vẫn còn áp dụng English attachment
(Công văn số 337/LĐTBXH-PC)

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13status1 , tổng số giờ làm thêm (tăng ca) tối đa không được vượt quá 12 giờ/ngày, 30 giờ/tháng và 200 giờ/năm (hoặc 300 giờ/năm đối với những trường hợp đặc biệt). Xem thêm

Theo Bộ Lao động, Bộ Luật nêu trên đang còn hiệu lực thi hành, do đó quy định về hạn mức tăng ca không quá 30 giờ/tháng vẫn còn được áp dụng.

Hiện nay, Bộ Lao động đang được giao xây dựng dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, trong đó có sửa đổi quy định về giờ làm thêm tối đa theo kiến nghị của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, tuy nhiên vấn đề này chỉ mới đang nghiên cứu, thảo luận.

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 17/1/2022 Phạt tiền nếu không trả đủ tiền lương làm thêm giờ
(Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP)

Không trả hoặc không trả đủ tiền lương làm thêm giờ (tức lương tăng ca), mức phạt sẽ tăng dần theo số lượng lao động:

  1. Từ 1 - 10 người: Phạt từ 5 đến 10.000.000 đồng
  2. Từ 11 đến 50 người: Phạt từ 10 đến đến 20.000.000 đồng
  3. Từ 51 đến 100 người: Phạt từ 20 đến 30.000.000 đồng
  4. Từ 101 đến 300 người: Phạt từ 30 đến 40.000.000 đồng
  5. Từ 301 người trở lên: Phạt 50 triệu đồng

Nếu là doanh nghiệp thì mức phạt trên đây sẽ nhân đôi (Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP )

blue-check 17/1/2022 Phạt tiền nếu không đăng ký tăng ca với Sở Lao động TBXH
(Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP)

Mức phạt sẽ từ 2 đến 5 triệu đồng. Tuy nhiên, mức phạt sẽ phải nhân đôi nếu là doanh nghiệp

blue-check 17/1/2022 Phạt tiền nếu tăng ca mà không có sự đồng ý của người lao động
(Điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP)

Mức phạt khá nặng, nếu là doanh nghiệp thì mức phạt là từ 40 đến 50 triệu đồng.

blue-check 17/1/2022 Phạt tiền nếu tăng ca vượt quá hạn mức
(Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP)

Mức phạt sẽ căn cứ theo số lượng người lao động. Trong đó, mức thấp nhất là 10 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 đến 10 lao động; từ 120 đến 150 triệu nếu vi phạm từ 301 lao động trở lên

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020