LuatVietnam

blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu

Công văn số 386/CTHN-TTHT ngày 4/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT (3 trang)
Posted: 9/1/2023 12:53:39 PM | Latest updated: 11/1/2023 12:31:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5620
LuatVietnam

Trường hợp Công ty bán hàng hóa cho DNCX, nếu hàng hóa này được tiêu dùng trong DNCX, đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Việc lập hóa đơn GTGT điện tử cho hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, Công ty được lập phiếu xuất kho để vận chuyển hàng ra cửa khẩu và sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu sẽ lập hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5620

Tệp đính kèm

Lược đồ

Thời điểm lập hóa đơnCập nhật đến: 4-Jan-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check HĐĐT phải được lập đủ nội dung và đúng định dạng
blue-check Lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 - 8 triệu đồng
blue-check Hàng bán cho DNCX được lập hóa đơn sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu
blue-check HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu
blue-check Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%
blue-check Phải lập HĐĐT thay thế khi cần điều chỉnh hóa đơn mẫu cũ
blue-check Điều chỉnh sai sót của hóa đơn mẫu cũ phải gửi thông báo cho cơ quan thuế
blue-check Điều kiện đăng ký và cách thức lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check 8 loại hình kinh doanh được khởi tạo HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn
blue-check Lộ trình và điều kiện lập HĐĐT từ máy tính tiền English attachment
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót
blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kế hoạch nâng cấp ứng dụng của Tổng cục Thuế để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập