LuatVietnam

blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment

Công văn số 3604/TCHQ-PC ngày 30/8/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính (1 trang)
Posted: 5/9/2022 8:41:20 AM | Latest updated: 8/9/2022 4:15:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5533 | Vietlaw: 576
LuatVietnam

Căn cứ khoản 8 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CPstatus2 và khoản 4 Điều 11 Nghị định 98/2020/NĐ-CPstatus2 , Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã bị xử phạt vi phạm về ghi nhãn hoặc giả mạo nhãn hiệu, bao bì và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái xuất hoặc buộc tiêu hủy thì không bị xử phạt thêm về thuế và không áp dụng chính sách thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5533

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3604-30082022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment
blue-check Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế, nếu không khai nộp thuế sẽ bị ấn định và xử phạt
blue-check Các lĩnh vực sắp bị thanh tra thuế
blue-check Về ấn định thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng trốn thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp
blue-check Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
blue-check Từ 1/1/2022, Cục thuế TP. HCM sẽ bắt đầu lập biên bản xử phạt điện tử
blue-check Tổng hợp những điểm mới về xử phạt hải quan từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Không có chính sách miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp được nộp dần nợ thuế
blue-check Chậm mở tờ khai NK tại chỗ do ảnh hưởng dịch vẫn bị ấn định thuế nguyên liệu
blue-check Tự giác nộp bổ sung thuế trước khi bị phát hiện sẽ được miễn phạt
blue-check Chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian giãn cách được miễn phạt English attachment
blue-check Khuyến cáo các dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép English attachment
blue-check Giải đáp vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn