LuatVietnamLogo

blue-check Hàng cho, tặng ra nước ngoài có bị tính thuế GTGT?

Công văn số 80747/CT-TTHT ngày 3/9/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT (3 trang)
Posted: 14/9/2020 2:32:15 PM | Latest updated: 17/9/2020 9:19:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5047

LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng cho, tặng vẫn phải khai nộp thuế GTGT, giá tính thuế xác định theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương.

Trường hợp nêu tại công văn này, một Công ty chuyển giao hệ thống server đang sử dụng cho Công ty khác trong cùng tập đoàn và mở tờ khai xuất khẩu theo hình thức phi mậu dịch, Cục Thuế Tp. Hà Nội cho rằng nếu đây là hàng cho, tặng thì vẫn phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như hàng bán, giá tính thuế là giá bán của hàng hóa tương đương.

Cần biết rằng một trong các điều kiện để hưởng thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu là phải có "chứng từ thanh toán" (điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ). Trong khi đó, việc xuất khẩu phi mậu dịch được hiểu là "không thanh toán nên không được áp dụng mức thuế GTGT 0%.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5047
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Xuất bù hàng lỗi có được khai báo theo loại hình phi mậu dịch (H21) (19/6/2020) 

nexto  Hàng mẫu nhập khẩu có bị tính thuế? (18/6/2020) 

nexto  Hàng phi mậu dịch hiện chưa được miễn kiểm tra chất lượng (21/7/2020) 

nexto  Tài sản được tặng cho trước ngày kết hôn không bị chia đôi khi ly hôn (27/5/2020) 

nexto  Doanh nghiệp FDI có được phép xuất khẩu hàng hóa được cho tặng? (9/3/2020) 

nexto  DNCX khai nhập hàng mẫu theo loại hình nào? (5/3/2020) 

nexto  Về thuế GTGT và phí BVMT đối với nước sạch cho tặng (11/12/2019) 

nexto  Cho, tặng nước sạch phải chịu thuế GTGT và phí BVMT (11/12/2019) 

nexto  Tài sản được cho tặng riêng có được xem là tài sản chung? (10/11/2019) 

nexto  Có được đòi lại đất cho tặng nếu đã sang tên? (8/10/2019) 

Phi mậu dịch