LuatVietnam

blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment

Công văn số 3805/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế DNCX gia công cho doanh nghiệp nội địa (2 trang)
Posted: | Latest updated: 20/9/2022 2:02:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5540
LuatVietnam

Chính sách thuế nhập khẩu, thuế GTGT... đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công hàng hóa đã được hướng dẫn rõ tại Công văn số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 và Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021.

Theo đó, khi doanh nghiệp nội địa nhận lại thành phẩm gia công từ DNCX sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu bao gồm tiền thuê gia công, trị giá nguyên liệu do DNCX cung ứng và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 . Trị giá tính thuế GTGT xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Đối với DNCX, trường hợp hoạt động gia công cho doanh nghiệp nội địa thuộc hoạt động thực hiện quyền XNK theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CPstatus1 (nay là khoản 6 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP) thì DNCX phải hạch toán riêng, kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5540

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3805-14092022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?