LuatVietnam

blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment

Công văn số 5772/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 (1 trang)
Posted: 6/1/2023 2:22:21 PM | Latest updated: 11/1/2023 3:31:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5618 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, từ ngày 30/12/2022, khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ thì phải tự chuyển đổi và kê khai mã số HS phù hợp theo Danh mục hàng hóa XNK 2022 ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC, riêng chính sách quản lý mặt hàng vẫn áp dụng theo các văn bản pháp luật hiện hành và giấy phép đã cấp còn giá trị sử dụng.

Hiện nay, qua rà soát của Tổng cục Hải quan thì nhiều Bộ vẫn chưa ban hành Danh mục hàng hóa chuyên ngành được chuyển đổi mã HS theo Danh mục hàng hóa XNK 2022 (mặc dù Danh mục XNK 2022 đã có hiệu lực từ 30/12/2022).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5618

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV5772_30122022TCHQ[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu
blue-check Hàng hóa chuyên ngành nhập khẩu từ 30/12/2022 phải kê khai theo mã HS mới English attachment
blue-check Nhập khẩu xơ bông có bị quản lý như phế liệu?
light-check Bãi bỏ Thông tư ban hành danh mục hàng nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ GTVT English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
light-check Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
blue-check Có thể nhập khẩu thuốc lá điện tử vào kho ngoại quan để chờ tái xuất
blue-check Chi nhánh nhập khẩu hàng hóa có cần giấy ủy quyền của Công ty?
blue-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 đã bị lùi hiệu lực áp dụng đến 30/12/2022
blue-check Thông tin hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu và nhập khẩu tại chỗ phải tương đồng
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment
blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022
blue-check Đính chính hướng dẫn về Tờ khai xác nhận hàng viện trợ nhập khẩu
blue-check Về Dự thảo danh mục hàng hóa tân trang được nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP
blue-check Các giải pháp phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030 của Chính phủ English attachment
blue-check Xuất hàng vào kho ngoại quan chờ bán cho nước ngoài, lập hóa đơn và khai thuế vào thời điểm nào?
blue-check Tổng hợp những điểm mới của Danh mục hàng hóa XNK 2022