LuatVietnam

blue-check Hàng hóa mua vào phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án ODA không được hoàn thuế

Công văn số 38604/CTHN-TTHT ngày 8/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (3 trang)
Posted: 23/8/2022 3:14:37 PM | Latest updated: 24/8/2022 9:14:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5542
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, việc hoàn thuế GTGT cho chủ dự án và nhà thầu thực hiện dự án ODA theo khoản 6 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 ) chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng trực tiếp cho dự án ODA.

Trường hợp Văn phòng dự án ODA có mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ hoạt động của Văn phòng thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đầu vào theo các điều khoản nêu trên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5542

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế?
blue-check Hàng hóa mua vào phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án ODA không được hoàn thuế
blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment
blue-check Chuyên gia dự án ODA được miễn thuế TNCN trong thời gian làm việc tại Việt Nam English attachment
blue-check VPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check Nhà thầu dự án ODA phải có MST mới được hoàn thuế English attachment