LuatVietnam

blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment

Công văn số 4458/TCHQ-TXNK ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng DNCX (1 trang)
Posted: 25/10/2022 11:22:49 AM | Latest updated: 28/10/2022 9:39:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5567 | Vietlaw: 584
LuatVietnam

Chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng cho DNCX đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại Công văn số 4344/TCHQ-TXNK ngày 17/10/2022.

Theo đó, trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng hoặc lắp đặt thiết bị cho DNCX nếu đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục hải quan tại điểm c khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (từ 5/6/2018 là khoản 5, khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) thì được miễn thuế nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5567

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4458-24102022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Hàng của DNCX thuê gia công trong nội địa được miễn khai hải quan
blue-check DNCX có phải truy nộp số thuế ưu đãi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp thường?
blue-check Cho DNCX thuê tài chính, thủ tục hải quan thế nào?
blue-check Hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu nhập khẩu cũng được miễn thuế English attachment
blue-check Về điều kiện miễn thuế đối với nhà thầu nhập khẩu hàng hóa xây dựng cho DNCX English attachment
blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Máy móc thiết bị của DNCX đem cho thuê có bị tước ưu đãi? English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check DNCX sử dụng loại HĐĐT bán hàng để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment