LuatVietnam

blue-check Hàng lưu tại kho ngoại quan mùa dịch chỉ được gia hạn tái xuất đến 31/12/2023 English attachment

Công văn số 1040/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2023 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15 (1 trang)
Posted: 16/3/2023 8:36:38 AM | Latest updated: 21/3/2023 10:49:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5658 | Vietlaw: 603
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý Hải quan các tỉnh về thời gian cho gia hạn lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế, kho ngoại quan theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 80/2023/QH15 .

Theo đó, đối với hàng hóa đang được gia hạn lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế, kho ngoại quan do ảnh hưởng dịch theo Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15status1 thì chỉ được tiếp tục lưu giữ đến hết ngày 31/12/2023.

Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15status1 cũng đã được công bố hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày 1/1/2023 theo Nghị quyết 80/2023/QH15 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5658

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1040_10032023TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Thủ tục nộp dần nợ thuế tại cơ quan hải quan (áp dụng từ 10/5/2023)
blue-check Dự án chấm dứt hoạt động, có phải truy nộp số thuế được miễn của nguyên liệu nhập khẩu?
blue-check Hải quan tạm hoãn các cuộc kiểm tra sau thông quan trong năm 2023
blue-check Thông báo cơ sở gia công sau thời điểm nhập khẩu lô hàng nguyên liệu đầu tiên sẽ không được miễn thuế
blue-check Hàng lưu tại kho ngoại quan mùa dịch chỉ được gia hạn tái xuất đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Hải quan TP. HCM khuyến cáo doanh nghiệp nộp đúng hạn báo cáo sử dụng hàng miễn thuế
blue-check Các lưu ý khi doanh nghiệp muốn đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản
blue-check Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của ngành Hải quan năm 2023
blue-check Doanh nghiệp không phải trả chi phí kiểm tra thực tế container
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi không được phép giao hàng cho các xe vi phạm về quá khổ, quá tải
blue-check Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp English attachment
blue-check Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công cho tặng từ thiện tại Việt Nam
blue-check Đề án thí điểm cho phép ngân hàng thương mại thu thuế XNK thay cho Hải quan English attachment
blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check TCHQ trả lời EUROCHARM về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, xác định trị giá hải quan...
blue-check Điều kiện miễn thuế XNK đối với hàng gia công và SXXK của doanh nghiệp FDI
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan