LuatVietnam

blue-check Hạng mục xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 được giảm 2% thuế GTGT English attachment

Công văn số 1934/BXD-KTXD ngày 1/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thuế GTGT (1 trang)
Posted: 8/6/2022 8:39:53 AM | Latest updated: 22/6/2022 5:03:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473 | Vietlaw: 566
LuatVietnam

Liên quan đến việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 đối với hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết đã có kiến nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn rõ hơn.

Trước mắt, trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính, chủ đầu tư sẽ tự xác định khối lượng công việc của dự án/công trình được thực hiện trong giai đoạn từ 1/2/2022 đến 31/12/2022 để tính giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1934-01062022BXD[VLO].pdf
Lược đồ
GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 27-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế GTGT