LuatVietnam

blue-check Hàng nhập gia công sẽ không được miễn thuế nếu thuê gia công lại toàn bộ English attachment

Công văn số 1606/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa thuê gia công lại nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công (2 trang)
Posted: 10/5/2022 7:25:35 AM | Latest updated: 12/5/2022 3:04:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5449
LuatVietnam

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp bên ký hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài không có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở gia công, hàng hóa nhập khẩu được thuê gia công lại toàn bộ thì không đáp ứng điều kiện miễn thuế nhập khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5449
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1606-06052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế XNK