LuatVietnam

blue-check Hàng nhập khẩu tại chỗ có được hoàn lại thuế nếu sử dụng cho SXXK?

Công văn số 4795/TCHQ-TXNK ngày 15/9/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu tại chỗ sau đó xuất khẩu (3 trang)
Posted: 19/9/2023 1:11:11 PM | Latest updated: 20/9/2023 10:34:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5788
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 , hàng hóa mà bên nước ngoài mua và chỉ định giao nhận tại Việt Nam chỉ được khai theo loại hình XNK tại chỗ nếu bên nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. Trường hợp bên nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam thì không được áp dụng loại hình XNK tại chỗ.

Những trường hợp hàng hóa XNK được gửi kho ngoại quan quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 có bao gồm: hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài đang chờ đưa vào thị trường nội địa hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba; hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu.

Đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ theo loại hình nhập sản xuất, kinh doanh, đã nộp thuế nhập khẩu nhưng sau đó doanh nghiệp đưa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu, việc xem xét hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5788

Tệp đính kèm

Lược đồ

XNK tại chỗCập nhật đến: 26-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu