LuatVietnam

blue-check Hàng nhập khẩu tại chỗ vẫn bị đánh thuế CBPG (nếu có) English attachment

Công văn số 4625/TCHQ-GSQL ngày 6/9/2023 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuộc diện áp dụng thuế chống bán phá giá (1 trang)
Posted: 7/9/2023 3:39:35 PM | Latest updated: 11/9/2023 2:36:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại Công văn số 944/TCHQ-TXNK ngày 22/3/2022, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ "sợi dài" có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia thì vẫn phải chịu thuế chống bán phá giá (CBPG) theo Quyết định số 2302/QĐ-BCTstatus2 của Bộ Công thương.

C/O là căn cứ để cơ quan hải quan kiểm tra, xác định đối tượng áp dụng thuế CBPG.

Trường hợp lô hàng không có C/O thì phải áp dụng mức thuế CBPG là 54,9% (theo quy định tại Quyết định số 2080/QD-BCTstatus1 và Quyết định số 2302/QĐ-BCTstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu