LuatVietnam

blue-check Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?

Công văn số 1815/TCT-CS ngày 27/5/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT (1 trang)
Posted: 2/6/2022 7:59:19 AM | Latest updated: 13/6/2022 2:08:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470
LuatVietnam

Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh sản xuất thì số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu không phải là "nộp thừa" nên không có cơ sở xét hoàn lại cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trường hợp sau đó doanh nghiệp đưa số hàng này vào sản xuất xuất khẩu và đáp ứng điều kiện khấu trừ/hoàn thuế theo quy định đối với hàng xuất khẩu thì có thể đề nghị khấu trừ hoặc hoàn lại số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu tại cơ quan thuế nội địa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hoàn thuế