LuatVietnamLogo

blue-check Hàng nhập từ Campuchia được hưởng thuế AANZFTA nếu có C/O Form AANZ English attachment

Công văn số 1104/XNK-XXHH ngày 2/10/2020 của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về C/O mẫu AANZ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định AANZFTA (1 trang)
Posted: 14/10/2020 9:32:36 AM | Latest updated: 16/10/2020 12:35:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5067 | Vietlaw: 480
LuatVietnam

Theo Cục Xuất nhập khẩu, do Campuchia là nước thành viên của Hiệp định AANZFTA nên nếu hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia đáp ứng quy tắc xuất xứ theo Hiệp định và có C/O Form AANZ thì được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt AANZFTA.

Liên quan đến thủ tục hưởng thuế ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp cần liên hệ với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tham khảo Biểu thuế AANZFTA (2018 - 2022) tại Nghị định 158/2017/NĐ-CPstatus2 và Quy chế cấp C/O Form AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCTstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 42/2018/TT-BCT và Thông tư 07/2020/TT-BCT ).
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5067
Tệp đính kèm

Chứng nhận xuất xứ (C/O)