LuatVietnam

blue-check Hàng tái xuất nếu không kịp chuyến tàu vẫn phải làm thủ tục gia hạn English attachment

Công văn số 2400/TCHQ-GSQL ngày 20/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn giàn khoan tạm nhập tái xuất (1 trang)
Posted: 22/6/2022 8:08:28 AM | Latest updated: 28/6/2022 4:40:31 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5482
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, sau khi đã hoàn thành thủ tục tái xuất, hàng hóa phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc gửi vào kho ngoại quan.

Trường hợp vì lý do nào đó chưa thể đưa hàng hóa đã làm thủ tục tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc gửi vào kho ngoại quan thì doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin gia hạn tạm nhập - tái xuất theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5482
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2400-20062022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan