LuatVietnam

blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu

Công văn số 940/TCHQ-TXNK ngày 6/3/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu (1 trang)
Posted: 9/3/2023 10:32:43 AM | Latest updated: 9/3/2023 2:40:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5654
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ), trường hợp doanh nghiệp giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập gia công để thuê gia công lại tại khu phi thuế quan thì hàng hóa thuê gia công lại được miễn thuế xuất khẩu nhưng phải nộp thuế nhập khẩu khi nhận lại thành phẩm thuê gia công.

Số thuế nhập khẩu đã nộp khi nhận lại thành phẩm gia công từ khu phi thuế quan không được xét hoàn thuế kể cả trường hợp sau đó thành phẩm thuê gia công được xuất khẩu ra nước ngoài.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5654

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hoàn thuế

blue-check Doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án ngoài tỉnh
blue-check Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu
blue-check Doanh nghiệp ưu tiên vẫn có thể bị kiểm tra sau hoàn thuế
light-check Sửa đổi một số quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư English attachment
blue-check Khi nào được khai bổ sung số thuế GTGT đề nghị hoàn?
blue-check Phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho từng dự án muốn hoàn thuế GTGT
blue-check Cơ quan hải quan giữ quyền hoàn thuế GTGT đối với hàng tái xuất trả nước ngoài
blue-check Hàng xuất khẩu chỉ được hoàn thuế GTGT khi lũy kế chưa khấu trừ ít nhất 300 triệu
blue-check Tiền hoàn thuế GTGT nếu nhiều hơn 10% doanh thu xuất khẩu sẽ bị phạt chậm nộp
blue-check Dự án sẽ được hoàn thuế nếu doanh nghiệp góp đủ vốn trước thời điểm nộp hồ sơ xin hoàn
blue-check Thuế GTGT đã nộp của hàng tái xuất được xử lý thế nào?
blue-check Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án được Công ty giao quản lý
blue-check Hàng SXXK nếu khai sai mã loại hình có được hoàn thuế nguyên liệu?
blue-check Ủy thác xuất khẩu hàng hóa vẫn được hoàn thuế GTGT
blue-check Nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu được khai bổ sung và xin hoàn lại
blue-check Đưa hàng nhập khẩu tại chỗ vào SXXK trước khi thông quan sẽ bị từ chối hoàn thuế
blue-check Thuế nộp thừa sau 10 năm sẽ không được hoàn trả
blue-check Về điều kiện hoàn thuế đối với hàng nhập kinh doanh đưa vào SXXK
blue-check Về điều kiện hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ thi công lắp đặt cho DNCX
blue-check Hải quan không giải quyết hoàn thuế GTGT của hàng nhập kinh doanh sử dụng cho SXXK