LuatVietnam

Lược đồ | Hàng trong nước đã SX được

Tổng số 10 bản ghi | Cập nhật đến: 17-Feb-2023

Những mặt hàng được công bố là "hàng trong nước đã sản xuất được" thì xem như không được miễn thuế GTGT theo chính sách quy định tại Khoản 1.17 Điều 1 Luật Thuế GTGT (sửa đổi) số 31/2013/QH13. Ngược lại, nếu nằm ngoài danh mục thì còn phải đáp ứng điều kiện mặt hàng đó phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt hoặc là tài sản cố định có giá trị lớn như máy bay, dàn khoan, tàu thủy

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/1/2014 Được miễn thuế GTGT nếu nằm ngoài danh mục
(Khoản 1.17 Điều 1 Luật Thuế GTGT (sửa đổi) số 31/2013/QH13)

Cần biết rằng chỉ một số lĩnh vực áp dụng chính sách này, cụ thể là hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt và một số loại tài sản cố định như máy bay, dàn khoan, tàu thủy Xem thêm

Theo quy định tại Khoản 1.17 Điều 1 Luật sửa đổi Thuế GTGT số 31/2013/QH13, các loại máy móc, thiết bị dưới đây được miễn thuế GTGT khi nhập khẩu:

1. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;

2. Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt;

3. Tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

Theo đó, Danh mục các loại hàng hóa trong nước đã sản suất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành sẽ là cơ sở để xác định mặt hàng đó trong nước chưa sản xuất được để áp dụng việc miễn hay không được miễn thuế GTGT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 2/10/2021 09 Danh mục mới về hàng hóa trong nước đã sản xuất được
(Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT)

Thay mới 09 Danh mục về các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, bao gồm: Xem thêm

1. Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I)

2. Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II)

3. Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III)

4. Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV)

5. Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V)

6. Danh mục các vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VI)

7. Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VII)

8. Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - CNTT, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII)

9. Danh mục giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IX)

Các Danh mục trên đây là căn cứ để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT và đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2021 và thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐTstatus1 ngày 30/03/2018.

HƯỚNG DẪN
blue-check 7/10/2022 Doanh nghiệp sẽ phải báo cáo thông tin hàng hóa mới sản xuất cho Bộ KH&ĐT cập nhật
(Công văn số 7170/BKHĐT-KTCN)

Để có cơ sở cập nhật lại Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo tình hình thực tế, Bộ Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu các Bộ, địa phương, các Hiệp hội ngành nghề và các Tập đoàn, doanh nghiệp tổng hợp và báo cáo Danh mục hàng hóa mới sản xuất hoặc đã ngừng sản xuất, lưu thông trên thị trường theo biểu mẫu tại Phụ lục II đính kèm. Xem thêm

Trong đó, nêu rõ tên mặt hàng, mã số HS, ký hiệu quy cách và mô tả đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, đơn vị sản xuất, sản lượng/công suất sản xuất hàng năm của sản phẩm, các tiêu chuẩn của hàng hóa nếu có (không tính trường hợp dự kiến sản xuất, có khả năng sản xuất theo nhu cầu).

blue-check 14/3/2022 Giải đáp một số vướng mắc về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất
(Công văn số 1597/BKHĐT-KTCN)

Phúc đáp một số vướng mắc của Tổng cục Hải quan về xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã trả lời như sau: Xem thêm

- Đối với mặt hàng Van (STT 397-400, 402, 404, 409, 410 của Phụ lục IV) và Đồ bảo hộ lao động (STT 40 của Phụ lục VI), Bộ Kế hoạch & Đầu tư sẽ hiệu chỉnh lại mã số HS cho phù hợp theo đề xuất của Tổng cục Hải quan.

- Đối với Giàn cố định trên biển, cũng sẽ được hiệu chỉnh lại mã số HS, riêng các nội dung khác tiếp tục áp dụng quy định hiện hành để xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất.

- Đối với Xà lan, tàu thủy thuộc Phụ lục I, hàng hóa trong nước đã sản xuất được bao gồm cả những hàng hóa có đồng thời các thông số kỹ thuật thấp hơn hoặc bằng thông số kỹ thuật được quy định tại phần mô tả kỹ thuật của hàng hóa.

- Đối với mặt hàng đồng thời có tên trong nhiều Phụ lục của Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, sẽ căn cứ theo mục đích sử dụng, lĩnh vực sản xuất của hàng hóa để lựa chọn đối chiếu theo Phụ lục nào khi xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất.

THAM KHẢO
blue-check 17/2/2023 03 thiết bị điện được bổ sung vào danh mục trong nước đã sản xuất
(Quyết định số 312/QĐ-BCT)

Quyết định bổ sung 03 thiết bị điện vào danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất được, gồm: Xem thêm

1. Máy cắt phụ tải (LBS) có dao cách ly hoặc không có dao cách ly (mã HS: 8535.30.11)

2. Thiết bị giám sát và cảnh báo sự cố máy biến thế (DTMS) (mã HS: 8504.90.10)

3. Tủ hợp bộ hạ thế có kiểm soát máy biến thế và điều khiển từ xa (mã HS: 8537.10.90)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 17/2/2023 Tổ hợp Ắc quy Lithium (REVO) được bổ sung vào diện trong nước đã sản xuất
(Quyết định số 313/QĐ-BCT)

Quyết định này bổ sung mặt hàng Tổ hợp Ắc quy Lithium (REVO) mã HS 8507.60.90 vào danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất được. Sản phẩm này là Bộ tủ nguồn sử dụng cho bộ lưu điện dùng trong viễn thông, trung tâm tích hợp dữ liệu, điện lực, văn phòng lớn, năng lượng mặt trời. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 17/2/2023 Bổ sung 18 sản phẩm Accu khô kín trong nước đã sản xuất được
(Quyết định số 314/QĐ-BCT)

Quyết định ban hành Danh mục bổ sung 18 sản phẩm Accu khô kín (bình ắc quy) trong nước đã sản xuất được. Chi tiết xem Phụ lục đính kèm. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 12/9/2022 Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
(Công văn số 9045/BTC-TCHQ)

Để tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất ban hành tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung sau: Xem thêm

1. Bổ sung quy định công nhận giá trị pháp lý đối với Công văn của Bộ KH&ĐT về xác nhận mặt hàng trong nước đã hay chưa sản xuất được;

2. Sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã hay chưa sản xuất được theo hướng chỉ phải đối chiếu với 01 phụ lục tương ứng theo mục đích sử dụng (không phải đối chiếu với tất cả các phụ lục); đồng thời chỉ căn cứ vào cột "Tên hàng" và cột "Ký hiệu quy cách", còn cột "Mã số theo biểu thuế nhập khẩu" chỉ để tra cứu, tham khảo.

3. Hướng dẫn xác định một số mặt hàng cụ thể trong nước đã sản xuất được, như: miếng đệm và vành khung tròn dùng cho ô tô; ống bằng cao su các loại dùng để lắp ráp xe ô tô; kính an toàn các loại dùng để sản xuất lắp ráp xe ô tô; phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu nối, bằng thép, có ren; ... (phụ lục đính kèm).

blue-check 6/1/2022 Những vướng mắc khi áp dụng Danh mục mới về hàng hóa trong nước đã sản xuất
(Công văn số 42/TCHQ-TXNK)

Để có cơ sở áp dụng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế GTGT, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư giải đáp những vướng mắc liên quan đến Danh mục mới về hàng hóa, máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được ban hành tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, cụ thể gồm: Xem thêm

1. Khi xác định đối tượng không thu thuế GTGT đối với máy móc thiết bị cần đối chiếu cả Phụ lục II và Phụ lục VI hay chỉ đối chiếu Phụ lục II?

2. Khi nhập khẩu hàng hóa là vật tư dầu khí chỉ cần đối chiếu với Phụ lục VI hay phải đối chiếu với tất cả các Danh mục vật tư khác như trước đây?

3. Điều chỉnh lại mã số, tên hàng, ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật... của một số mặt hàng cho phù hợp với Danh mục hàng hóa XNK như: van; xà lan, tàu thủy; đồ dùng bảo hộ lao động; giàn cố định trên biển;...

4. Những Công văn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được ban hành trước thời điểm hiệu lực của Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT có tiếp tục được áp dụng?

blue-check 1/9/2021 Từ 2/10/2021, áp dụng Danh mục mới về hàng trong nước đã sản xuất được English attachment
(Công văn số 4267/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 2/10/2021, Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được sẽ áp dụng theo Danh mục mới ban hành tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT (thay thế Danh mục cũ tại Thông tư 01/2018/TT-BKHĐTstatus1 ). Xem thêm

Theo đó, kể từ ngày 2/10/2021, việc xác định hàng hóa xuất/nhập khẩu trong nước chưa sản xuất để áp dụng chính sách thuế sẽ phải căn cứ theo Danh mục mới nêu trên.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020