LuatVietnam

blue-check Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn

Công văn số 17831/CTHN-TTHT ngày 4/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 (4 trang)
Posted: 7/4/2023 7:23:10 AM | Latest updated: 7/4/2023 12:28:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5674
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khi lập hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, doanh nghiệp phải ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

Về các nội dung bắt buộc trên HĐĐT, thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót, cần lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CPstatus2 và khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5674

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Quy trình đánh giá, phân loại mức độ rủi ro về hóa đơn
blue-check Hàng hóa, dịch vụ nào được lập bảng kê đính kèm HĐĐT?
blue-check Hàng tạm xuất được phép ghi ký hiệu KCT tại chỉ tiêu "thuế suất" trên hóa đơn
blue-check Hàng cho vay hay mượn cũng phải xuất hóa đơn
blue-check Bán voucher sử dụng dịch vụ, lập hóa đơn tại thời điểm nào?
blue-check Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi đến cơ quan thuế phải lập đúng theo mẫu 01/TH-HĐĐT
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường thanh tra, xử phạt việc mua bán và xuất khống HĐĐT English attachment
blue-check Ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi mua bán HĐĐT
blue-check Hàng XK tại chỗ phải ghi rõ bên nhận hàng và địa điểm nhận hàng trên hóa đơn
blue-check 18 giải đáp của Cục thuế TP. HCM về lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Các mẫu HĐĐT được phân biệt bằng hai ký tự cuối
blue-check Các mô hình kinh doanh được phép lập HĐĐT từ máy tính tiền
blue-check Xuất hàng bán lưu động được lập phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check Các thông tin cần biết liên quan đến HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check Doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nếu cần điều chỉnh hóa đơn vẫn phải mua lẻ
blue-check Sau 2022, điều chỉnh sai sót cho các hóa đơn GTGT 8% như thế nào?
blue-check 100% siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TP. HCM phải lập HĐĐT từ máy tính tiền trong năm 2023
blue-check Các công ty dịch vụ hóa đơn tại Hà Nội cần đăng ký nhu cầu triển khai HĐĐT từ máy tính tiền trước 15/2/2023
blue-check Các hướng dẫn và lợi ích khi sử dụng HĐĐT lập từ máy tính tiền
blue-check HĐĐT phải sử dụng ngôn ngữ định dạng XML