LuatVietnam

blue-check Hàng xuất khẩu có được hưởng thuế GTGT 0% nếu thay đổi người mua sau thông quan? English attachment

Công văn số 4018/TCT-CS ngày 13/9/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 18/9/2023 9:24:45 AM | Latest updated: 19/9/2023 3:26:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786 | Vietlaw: 629
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp hàng hóa xuất khẩu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật (Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 , Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ) thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Đối với trường hợp có thay đổi thông tin người mua sau khi tờ khai đã thông quan, hàng hóa đã thực xuất khẩu thì cơ sở xuất khẩu chịu trách nhiệm lưu giữ các chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi thông tin đã khai trên tờ khai hải quan và xuất trình cho cơ quan hải quan, cơ quan có liên quan khi có yêu cầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu